Bài viết mới

toán 9 hình học bài 1

Toán 9 hình học bài 1

Trong tam giác vuông chúng ta đã từng học về định lý Pi-ta-go biểu thị mối liên hệ giữa các cạnh trong tam giác vuông, Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nhiều hệ thức liên quan giữa các cạnh và đường cao trong tam giác vuông

bài 13 trang 72 sgk toán 9

Bài 13 trang 72 sgk toán 9

 Chứng minh rằng trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau, Phương pháp giải - Xem chi tiết + Dựa vào tính chất tam giác cân và tính chất hai đường thẳng song song để chỉ ra các cung có số đo bằng nhau

bài 1 trang 6 sgk toán 9 tập 1

Bài 1 trang 6 sgk toán 9 tập 1

Hướng dẫn Giải và đáp án bài 1,2,3 trang 6 SGK toán lớp 9 tập 1 ( Bài tập căn bậc hai) – Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba, Bài 1:Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng 121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400

bài 1 trang 68 sgk toán 9 tập 1

Bài 1 trang 68 sgk toán 9 tập 1

+) Sử dụng định lí Pytago trong tam giác vuông: (Delta{ABC}) vuông tại (A), khi đó: (BC^2=AC^2+AB^2),  +) Sử dụng hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền: (b^2=a

bài 17 trang 16 sgk toán 9 tập 2

Bài 17 trang 16 sgk toán 9 tập 2

a)(left{egin{matrix} xsqrt{2}- y sqrt{3}=1 & & \ x + ysqrt{3} = sqrt{2}& & end{matrix} ight, )b)(left{egin{matrix} x - 2sqrt{2} y = sqrt{5}& & \ xsqrt{2} + y = 1 - sqrt{10}& & end{matrix} ight

bài 17 sgk toán 9 tập 2 trang 16

Bài 17 sgk toán 9 tập 2 trang 16

Toán 9 Bài 3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thếGiải Toán 9 bài 17 Trang 16 SGK Cách giải hệ phương trình với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 17 trang 16 SGK Toán 9 tập 2Bài 17 (SGK trang 16): Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:a

bài 18 trang 14 sgk toán 9 tập 1

Bài 18 trang 14 sgk toán 9 tập 1

Bình luận Chia sẻChia sẻ Bình chọn: 4, 4 trên 184 phiếu Bài tiếp theo Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay Báo lỗi - Góp ý TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE Bài giải đang được quan tâm × Báo lỗi góp ý Vấn đề em gặp phải là gì ? Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp Loigiaihay

bài 12 sgk toán 9 tập 2 trang 42

Bài 12 sgk toán 9 tập 2 trang 42

Biến đồi phương trình để sử dụng: Với mọi (a ge 0), ta có: (x^2=a Leftrightarrow x= pm sqrt a)Lời giải chi tiết:Ta có:({x^2} - 8 = 0 Leftrightarrow {x^2} = 8 Leftrightarrow x = pm sqrt 8 Leftrightarrow x= pm 2sqrt 2 ), Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm (x= pm 2 sqrt 2)

bài 16 trang 51 sgk toán 9 tập 1

Bài 16 trang 51 sgk toán 9 tập 1

Giải bài 16 trang 51 – SGK Toán 9 tập 1Giải bài 16 sgk toán 9 tập 1 trang 51 Bài 3 Đồ thị hàm số y = ax + b với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Bài 16 trang 51 Toán 9 Tập 1Bài 16 (trang 51 SGK): a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = x và y = 2x + 2 trên cùng một mặt phẳng tọa độ

bài 15 trang 11 sgk toán 9 tập 1

Bài 15 trang 11 sgk toán 9 tập 1

Toán 9 Bài 2 Căn bậc hai và hằng đẳng thứcGiải bài 15 trang 11 SGK Căn bậc hai với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Bài 15 SGK toán 9 tập 1 trang 11Bài 15 (trang 11 SGK): Giải các phương trình sau:a

bài tập một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài tập một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Giải bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 58, Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học

bài 14 trang 72 sgk toán 9

Bài 14 trang 72 sgk toán 9

Toán 9 Bài 2 Liên hệ giữa cung và dâyGiải Toán 9 bài 14 Trang 72 SGK Liên hệ giữa cung và dây với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 14 trang 72 SGK Toán 9 tập 2Bài 14 (SGK trang 72): a

bài 18 trang 49 sgk toán 9 tập 2

Bài 18 trang 49 sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §5,  Công thức nghiệm thu gọn, Chương IV – Hàm số (y = ax^2 (a ≠ 0))

bài 14 trang 106 sgk toán 9

Bài 14 trang 106 sgk toán 9

Cho đường tròn tâm O bán kính 25cm, dây AB bằng 40cm, Vẽ dây CD song song với AB và có khoảng cách đến AB bằng 22cm

bài 1 trang 99 sgk toán 9

Bài 1 trang 99 sgk toán 9

Sự xác định của đường tròn, Tính chất đối xứng của đường tròn : Giải bài 1 trang 99; bài 2,3,4, 5,6 trang 100; Bài 7,8,9 trang 101 SGK Toán 9 tập 1 – chương 2, Bài 1

bài 13 sgk toán 9 tập 2 trang 72

Bài 13 sgk toán 9 tập 2 trang 72

Vì M là điểm chính giữa cung AB nên theo định lý về đường kính và dây cung(OMot AB)Lại có AB // CD nên(OMot CD)Suy ra M cũng là điểm chính giữa cung CD hay(​​​​oversetfrown{MC}=oversetfrown{MD})(2)Từ (1) và (2) ta có:(sđoversetfrown{MC}-sđoversetfrown{MA}=sđoversetfrown{MD}-sđoversetfrown{MB}\ Rightarrow sđ oversetfrown{AC}=sđoversetfrown{BD})Hay(oversetfrown{AC}=oversetfrown{BD})TH2: Hai dây nằm về hai phía với gốc tọa độ O, Chứng minh tương tự trường hơp 1:Ta có: M là điểm chính giữa cung AB

bài 19 trang 16 sgk toán 9 tập 2

Bài 19 trang 16 sgk toán 9 tập 2

Biết rằng: Đa thức P(x) chia hết cho đa thức (x - a)khi và chỉ khi(P(a) = 0)Hãy tìm các giá trị của m và n sao cho đa thức sau đồng thời chia hết cho (x + 1)và (x - 3):(P(x) = mx^3+(m-2)x^2-(3n-5)x-4n)Áp dụng tính chia hết của đa thức, ta nhận thấy rằng, đa thức này nhận nghiệm(x=-1;x=3)nên với bài 19 này, ta thế nghiệm vào rồi giải hệ phương trình để tìm ra các tham số m và n, (P(x))chia hết cho(x+1)nên:(P(-1)=-m+m-2+3n-5-4n=0)(P(x))chia hết cho(x-3)nên:(P(3)=27m+9m-18-9n+15-4n=0)Từ các điều tr

bài 17 trang 14 sgk toán 9 tập 1

Bài 17 trang 14 sgk toán 9 tập 1

Bài 17 trang 14 SGK Toán 9Giải bài 17 trang 14 SGK Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Bài 17 SGK Toán 9 tập 1 trang 14Bài 17 (trang 14 SGK): Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:a

giải bài tập toán 9 tập 2 trang 19

Giải bài tập toán 9 tập 2 trang 19

Toán 9 Bài 4 Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại sốGiải Toán 9 bài 22 Trang 19 SGK Cách giải hệ phương trình với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 22 trang 19 SGK Toán 9 tập 2Bài 22 (SGK trang 19): Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:a

bài 16 trang 51 toán 9

Bài 16 trang 51 toán 9

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 15,16,17,18,19 trang 51 SGK Toán lớp 9 tập 1: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a≠0) – Chương 2, Bạn đang xem: Bài 16 trang 51 toán 9A

bài 20 trang 76 sgk toán 9 tập 2

Bài 20 trang 76 sgk toán 9 tập 2

Cho hai đường tròn (O) và (O") cắt nhau tại A và B, Vẽ các đường kính AC và AD của hai đường tròn

giải toán căn bậc hai lớp 9

Giải toán căn bậc hai lớp 9

Căn bậc 2 và căn bậc 3 là bài đầu tiên trong chương trình đại số toán lớp 9, đây là nội dung quan trọng vì các dạng toán về căn bậc hai và căn bậc ba thường xuất hiện trong các đề thi tuyển sinh vào lớp 10, Để giải các dạng bài tập về căn bậc 2, căn bậc 3 thì các em cần nắm vững phần nội dung lý thuyết cùng các dạng bài tập về căn bậc 2 và bậc 3

toán 9 tập 2 trang 19

Toán 9 tập 2 trang 19

Luyện tập Bài §4,  Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, Chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, sách giáo khoa toán 9 tập hai

bài 16 trang 75 sgk toán 9 tập 2

Bài 16 trang 75 sgk toán 9 tập 2

Toán 9 Bài 3 Góc nội tiếpGiải Toán 9 bài 16 Trang 75 SGK Góc nội tiếp với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 16 trang 75 SGK Toán 9 tập 2Bài 16 (SGK trang 75): Xem hình 19 (hai đường tròn có tâm là B, C và điểm B nằm trên đường tròn tâm C)

toán 9 bài 12 trang 11

Toán 9 bài 12 trang 11

Luyện tập Bài §2,  Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức (sqrt{A^2}=|A|), chương I – Căn bậc hai

toán 9 bài 1 trang 68

Toán 9 bài 1 trang 68

Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông – Chương 1: Giải bài 1,2 trang 68; bài 2,3 trang 69 SGK Toán 9 tập 1, Nếu ∆ABC vuông tại A (hình bên) thì: Lý thuyết cần nhớb2=ab’; c2=ac’ (1)h2=b’c’ (2)bc = ah (3)a2= b2+ c2 (5)

nhắc lại và bổ sung khái niệm về hàm số

Nhắc lại và bổ sung khái niệm về hàm số

Đại học - Cao đẳngBổ trợ & bồi dưỡng HSGKhóa học bổ trợBồi dưỡng Học sinh giỏiLuyện thi đại họcLuyện thi PEN-C Luyện thi PEN-ILuyện thi PEN-MLuyện thi ĐH Bách khoaLuyện thi ĐHQG TP, HCMLuyện thi ĐHQG Hà NộiMaster-X Tổng luyệnMaster-X Thần tốcMaster-X Giải đềTrung học phổ thôngLớp 12Lớp 11Lớp 10Luyện thi vào 10Tổng ônLuyện đềCấp tốcTrung học cơ sởLớp 9Lớp 8Lớp 7Lớp 6Luyện thi vào 6Tổng ônLuyện đềTiểu họcLớp 5Lớp 4Lớp 3Lớp 2Lớp 1 1

bài 17 trang 75 sgk toán 9 tập 2

Bài 17 trang 75 sgk toán 9 tập 2

Với bài 17 này, chúng ta sẽ tìm được tâm của một đường tròn bất kì chỉ cần 1 chiếc ekê và tính chất góc nội tiếp, Như ta đã biết, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đó là góc vuông, ta sẽ mô phỏng lại bằng hình vẽ sau:Ta thấy rằng, hai góc vuông nội tiếp đều chắn nửa đường tròn, và giao điểm của hai cạnh huyền của hai tam giác vuông chính là tâm đường tròn

bài 16 trang 77 sgk toán 9 tập 1

Bài 16 trang 77 sgk toán 9 tập 1

Cho tam giác vuông có một góc(60^o) và cạnh huyền có độ dài là 8, Hãy tìm độ dài của cạnh đối diện với góc (60^o)

bài 12 trang 72 sgk toán 9 tập 2

Bài 12 trang 72 sgk toán 9 tập 2

 Cho tam giác (ABC), Trên tia đối của tia (AB) lấy một điểm (D) sao cho (AD = AC)

1 2 3 4 »