Bài viết mới

bài 20 sgk toán 9 tập 1 trang 15

Bài 20 sgk toán 9 tập 1 trang 15

Toán 9 Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phươngGiải bài 20 trang 15 SGK Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Bài 20 SGK Toán 9 tập 1 trang 15Bài 20 (trang 15 SGK): Rút gọn các biểu thức sau:a

bài 13 trang 77 sgk toán 9 tập 1

Bài 13 trang 77 sgk toán 9 tập 1

Luyện tập Bài §2,  Tỉ số lượng giác của góc nhọn, chương I – Hệ thức lượng trong tam giác vuông, sách giáo khoa toán 9 tập một

sự xác định đường tròn tính chất đối xứng của đường tròn

Sự xác định đường tròn tính chất đối xứng của đường tròn

Giải bài 1: Sự xác định đường tròn, Tính chất đối xứng của đường tròn trang 88

bài 16 sgk toán 9 tập 1 trang 51

Bài 16 sgk toán 9 tập 1 trang 51

c) Vẽ qua điểm (B(0; 2)) một đường thẳng song song với trục (Ox), cắt đường thẳng (y = x) tại điểm (C), Tìm tọa độ của điểm (C) rồi tính diện tích tam giác (ABC) (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét)

bài 20 trang 49 sgk toán 9 tập 2

Bài 20 trang 49 sgk toán 9 tập 2

Bài 20 trang 49 SGK Toán 9Bài 20 trang 49 SGK Toán 9 tập 2 Công thức nghiệm thu gọn với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 9, Tài liệu được biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết các bài tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán

bài 15 trang 77 sgk toán 9 tập 1

Bài 15 trang 77 sgk toán 9 tập 1

Cho tam giác (ABC) vuông tại (A), Biết (cos B = 0,8), hãy tính các tỉ số lượng giác của góc (C)

bài 15 trang 51 sgk toán 9

Bài 15 trang 51 sgk toán 9

a) Vẽ đồ thị của các hàm số(y=2x;y=2x+5;y=-dfrac{2}{3}x)và(y=-dfrac{2}{3}x+5 )trên cùng một mặt phẳng tọa độ, b) Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tứ giác OABC (O là gốc tọa độ)

bài 18 trang 110 sgk toán 9

Bài 18 trang 110 sgk toán 9

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn – Giải bài 17 trang 109; Bài 18, 19, 20 trang 110 SGK Toán 9 tập 1: Chương 2 hình học lớp 9, Bài 17

bài 15 trang 51 sgk toán 9 tập 1

Bài 15 trang 51 sgk toán 9 tập 1

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 15,16,17,18,19 trang 51 SGK Toán lớp 9 tập 1: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a≠0) – Chương 2, A

toán 9 bài 13 trang 11

Toán 9 bài 13 trang 11

(sqrt{{{A}^{2}}}=left| A ight|=left{ egin{align} & A, ext{nếu},Age 0 \ & -A, ext{nếu},Ac)(sqrt{9{{a}^{4}}}+3{{a}^{2}}=sqrt{{{left( 3{{a}^{2}} ight)}^{2}}}+3{{a}^{2}}=3{{a}^{2}}+3{{a}^{2}}=6{{a}^{2}});d) (5sqrt{4{{a}^{6}}}-3{{a}^{3}}=5left| 2{{a}^{3}} ight|-3{{a}^{3}}=-10{{a}^{3}}-3{{a}^{3}}=-13{{a}^{3}})vì(a, Tham khảo lời giải các bài tập Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A2= |A| khác • Giải bài 6 trang 10 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Với giá trị nào của a

bài 16 sgk toán 9 tập 2 trang 75

Bài 16 sgk toán 9 tập 2 trang 75

Xem hình 19 ( hai đường tròn có tâm là B, C và điểm B nằm trên đường tròn tâm C), a) Biết (widehat{MAN}) = (30^{circ}), tính (widehat{PCQ})

bài 15 sgk toán 9 tập 1 trang 51

Bài 15 sgk toán 9 tập 1 trang 51

Hướng dẫn giải Bài §3,  Đồ thị của hàm số (y = ax + b (a ≠ 0)), chương II – Hàm số bậc nhất, sách giáo khoa toán 9 tập một

toán 9 bài 15 trang 51

Toán 9 bài 15 trang 51

a) Vẽ đồ thị của các hàm số (y = 2x;,,,y = 2x + 5;,,,y = - dfrac{2}{3}x) và (y = - dfrac{2}{3}x + 5) trên cùng một mặt phẳng tọa độ,  b) Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tứ giác (OABC) ((O) là gốc tọa độ)

bài 15 sgk toán 9 tập 2 trang 45

Bài 15 sgk toán 9 tập 2 trang 45

Video Bài 15 trang 45 SGK Toán 9 Tập 2 – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)Bài 15 (trang 45 SGK Toán 9 Tập 2): Không giải phương trình, hãy xác định các hệ số a, b, c, tính biệt thức Δ và xác định số nghiệm của mỗi phương trình sau:Quảng cáoa ) 7 x 2 − 2 x + 3 = 0 b ) 5 x 2 + 2 10 x + 2 = 0 c ) 1 2 x 2 + 7 x + 2 3 = 0 d ) 1,7 x 2 − 1,2 x − 2,1 = 0Lời giảiQuảng cáoa ) 7 x 2 − 2 x + 3 = 0 Ta có : a = 7 ; b = – 2 ; c = 3 Δ = b 2 − 4 ac = − 2 2 − 4, 7

bài 20 trang 15 sgk toán 9 tập 1

Bài 20 trang 15 sgk toán 9 tập 1

Và công thức: ( sqrt{ A^2}=|A|)=(left{egin{matrix} A nếu Age0\ -A nếu Ađể rút gọn biểu thức : Giải: a)( sqrt{frac{2a}{3}}, sqrt{frac{3a}{8}})=( ​​sqrt{ frac{2a}{3}

bài 19 sgk toán 9 tập 1 trang 15

Bài 19 sgk toán 9 tập 1 trang 15

Đáp án và hướng dẫn giải Bài 19,20,21,22,23,24 trang 15 SGK Toán lớp 9 tập 1: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Chương 1 Đại số lớp 9 tập 1: Căn bậc 2, căn bậc 3, →  Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương (bài 17,18 trang 14)Bài 19

bài 16 trang 45 sgk toán 9 tập 2

Bài 16 trang 45 sgk toán 9 tập 2

Bài 16 trang 45 SGK Toán 9Bài 16 trang 45 SGK Toán 9 tập 2 Công thức nghiệm của phương trình bậc hai với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 9, Tài liệu được biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết các bài tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán

bài 15 trang 15 sgk toán 9 tập 2

Bài 15 trang 15 sgk toán 9 tập 2

Luyện tập Bài §3,  Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, Chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, sách giáo khoa toán 9 tập hai

bài 20 trang 54 sgk toán 9 tập 1

Bài 20 trang 54 sgk toán 9 tập 1

Tóm tắt kiến thức và Giải bài 20, 21, trang 54; bài 22, 23, 24, 25, 26 trang 55 SGK Toán 9 tập 1: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau, A

bài 13 sgk toán 9 tập 1 trang 11

Bài 13 sgk toán 9 tập 1 trang 11

Toán 9 Bài 2 Căn bậc hai và hằng đẳng thứcGiải bài 13 trang 11 SGK Căn bậc hai với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Bài 13 SGK toán 9 tập 1 trang 11Bài 13 (trang 11 SGK): Rút gọn các biểu thức sau:a

nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Ôn lại khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số đã học ở lớp 7 và bổ sung một số khái niệm quan trọng khác về hàm số, 1

bài 17 trang 77 sgk toán 9 tập 1

Bài 17 trang 77 sgk toán 9 tập 1

+) Sử dụng tỷ số lượng giác: ( an alpha = dfrac{cạnh đối}{cạnh kề} Rightarrow {cạnh đối}= an alpha , {cạnh kề})

bài 14 trang 77 sgk toán 9 tập 1

Bài 14 trang 77 sgk toán 9 tập 1

Giải bài 14 trang 77 – SGK Toán 9 tập 1Giải bài 14 sgk toán 9 tập 1 trang 77 với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Bài 14 trang 77 Toán 9 Tập 1Bài 14 (trang 77 SGK): Sử dụng định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn để chứng minh rằng

bài 17 trang 49 sgk toán 9 tập 2

Bài 17 trang 49 sgk toán 9 tập 2

Bài 17 trang 49 SGK Toán 9Bài 17 trang 49 SGK Toán 9 tập 2 Công thức nghiệm thu gọn với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 9, Tài liệu được biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết các bài tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán

bài 14 trang 11 sgk toán 9 tập 1

Bài 14 trang 11 sgk toán 9 tập 1

Toán 9 Bài 2 Căn bậc hai và hằng đẳng thứcGiải bài 14 trang 11 SGK Căn bậc hai với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Bài 14 SGK toán 9 tập 1 trang 11Bài 14 (trang 11 SGK): Phân tích thành nhân tử:a

bài 20 sgk toán 9 tập 2 trang 19

Bài 20 sgk toán 9 tập 2 trang 19

Lý thuyết và Giải bài 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 trang 19; Bài 27 trang 20 SGK Toán 9 tập 2: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số – Chương 31, Quy tắc cộng đại số:Quy tắc cộng đại số dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương

bài 14 trang 43 sgk toán 9 tập 2

Bài 14 trang 43 sgk toán 9 tập 2

+) Tách số hạng (bx) và cộng vào hai vế cùng một số để vế trái thành một bình phương, +) Áp dụng hằng đẳng thức số ((1)): ((a+b)^2=a^2+2ab+b^2)

bài 1 sgk toán 9 trang 99

Bài 1 sgk toán 9 trang 99

Cho hình chữ nhật (ABCD) có (AB=12cm, BC=5cm), Chứng minh rằng bốn điểm (A, B, C, D) thuộc cùng một đường tròn

giải bài tập toán hình lớp 9 bài 1

Giải bài tập toán hình lớp 9 bài 1

- Chọn bài -Luyện tập trang 77Luyện tập trang 69-70Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọnBài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuôngLuyện tập trang 84Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuôngBài 3: Bảng lượng giácÔn tập chương ILuyện tập trang 89Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đâySách giải toán 9 Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 9 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy l

một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

1, Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyềnTrong tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông trên cạnh huyền

1 2 3 4 »