Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: A third of là gì
Bạn đang xem: A third of là gì

*

*

*

*

third /θə:d/ tính từ sản phẩm bathird day: ngày sản phẩm công nghệ bathird person: người thứ ba danh từ một phần bathe third of 24 is 8: một phần ba của 24 là 8 bạn thứ ba; vật vật dụng ba; ngày mồng bathe third of April: ngày mồng cha tháng tư (âm nhạc) quãng ba; âm ba (toán học); (thiên văn học) 1 phần sáu mươi của giâyquãng bamajor third: quãng bố trưởngLĩnh vực: toán và tinmột phần bamiddle third: một phần ba làm việc giữaLĩnh vực: xây dựngthứ tía (theo vật dụng tự nhất, nhì)discriminant of an equation of third degreebiệt thức của phương trình bậc bafibular muscle thirdcơ mác trướcminor thirdnguyên âm nhỏthird (gear)số 3third firingsự nung lần thiết bị bathird funnelống loethird funnelphễu hình chuôngthird gear or third speedtốc độ số bathird generation computermáy tính chũm hệ thiết bị bathird grade gasolinexăng nhiều loại bathird harmonicsóng hài bậc bathird harmonic distortionsự méo sóng hài bậc bathird law of thermodynamicsđịnh công cụ nhiệt động thứ bathird law of thermodynamicsnguyên lý thứ ba của nhiệt hễ (lực) họcthird limiting statetrạng thái giới hạn thứ bathird motion shafttrục chuyển động thứ bathird motion shafttrục dẫn hễ chínhthird motion shafttrục rượu cồn thứ bathird motion shafttrục rathird motion shafttrục ra của vỏ hộp số
*Xem thêm: Bài 28 Trang 14 Sgk Toán 8 Tập 1, Giải Bài 28 Trang 14

third

Từ điển Collocation

third noun

ADJ. first, middle, last the last third of the novel | bottom, lower | top, upper Most of the pupils" marks were in the upper third of the range.

VERB + THIRD divide sth into He divided the money into thirds.

PREP. ~ of Over a third of sales were made over the Internet.

PHRASES about/almost/at least/over a third, between a third and a half, a third lớn (a) half The discount is a third to lớn a half of the full price.

Từ điển WordNet

n.

following the second position in an ordering or series

a distant third

he answered the first question willingly, the second reluctantly, and the third with resentment

the musical interval between one cảnh báo and another three notes away from it

a simple harmony written in major thirds

adj.

adv.

English Synonym & Antonym Dictionary

thirdssyn.: 3rd one-third tertiary third base third gear third(a) thirdly tierce