Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Application

*
*
*

application
*

application /,æpli"keiʃn/ danh từ sự gắn thêm vào, sự áp vào, sự ghép vào, sự đính thêm vào, sự đắp vào, sự tra vào ((cũng) appliance)the application of a plaster to a wound: sự đắp dung dịch vào vệt thương thiết bị gắn, đồ áp, đồ ghép, trang bị đính, đồ vật đắp, vật tra sự dùng, sự áp dụng, sự ứng dụngmedicine for external application: dung dịch dùng ngoại trừ da sự chăm cần, sự siêng tâma man of close application: một tín đồ rất chăm cần lời xin, lời thỉnh cầu; đối chọi xinapplication for a job: đối kháng xin bài toán làmto make an application lớn someone for something: gửi đơn cho ai nhằm xin việc gìto put in an application: đệ đối chọi xin, gửi đơn xin
đơn xinapplication blank: 1-1 xin để trắngapplication for a job: 1-1 xin việc làmapplication for account opening: solo xin mở tài khoảnapplication for export license: 1-1 xin giấy phép xuất khẩuapplication for import license: 1-1 xin giấy phép nhập khẩuapplication for import of foreign goods: solo xin nhập khẩu hàng nước ngoàiapplication for import quota: đối kháng xin hạn ngạch nhập khẩuapplication for loan: solo xin vay tiềnapplication for remittance: đối chọi xin gởi tiền (qua bưu điện)application for retirement of bills: đơn xin rút lại phiếu khoáncash application: đối chọi xin tiền mặtdocumentary credit application: đối chọi xin mở tín dụng chứng từform of application: mẫu đơn xinleave application: đơn xin ngủ phéploan application: 1-1 xin đến vaynew trương mục application: 1-1 xin mở tài khoản mớipatent application: solo xin cấp bởi sáng chếsales application for foreign exchange: 1-1 xin buôn bán ngoại hốiđơn xin việcapplication for a job: solo xin vấn đề làmlời yêu thương cầufinal application: nhu cầu cuối cùngsự ứng dụngcommercial application: sự vận dụng trong yêu thương nghiệpsự yêu thương cầumultiple application: sự yêu ước thêm nhiều cổ phầnthỉnh cầuapplication và allotment sheetphiếu gây ra (đặt sở hữu và phân phối)application và allotmentnhận thiết lập và triển lẵm (cổ phiếu)application blankmẫu 1-1 in sẵnapplication controls in computercác biện pháp kiểm soát điều hành việc sử dụng dữ liệuapplication feephí nạp đơnapplication for arbitrationđơn yêu cầu trọng tàiapplication for letter of creditđơn yêu ước mở thư tín dụngapplication for letter of creditthư yêu mong mở thư tín dụngapplication for quotationyêu cầu được yết giáapplication for selling exchangesự xin phân phối ngoại hốiapplication for sharesđặt tải cổ phần, dìm cổ phần. Application for spaceđơn yêu ước khoang (tàu)application formhồ sơ dự tuyểnapplication formmẫu đơnapplication formmẫu thư yêu thương cầuapplication moneytiền đặt mua hội chứng khoánapplication moneytiền nộp download cổ phầnapplication of fundssự áp dụng vốnapplication programchương trình áp dụng <,æpli"kei∫n> danh từ o sự áp dụng, sự sử dụng

Thuật ngữ lĩnh vực Bảo hiểm

APPLICATION

Yêu cầu bảo hiểm người yêu cầu bảo đảm sử dụng bề ngoài văn bạn dạng là giấy yêu cầu bảo đảm để thông báo những thông tin về bạn dạng thân họ, bao hàm các thông tin về gia tài và các thông tin về cá thể họ. Doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng thông báo này và những thông tin bửa sung, như giấy đi khám sức khoẻ, để đưa ra quyết định xem tất cả nên bảo đảm cho rủi ro này tốt không. Sự cất giếm hoặc báo tin không đúng có thể tạo lý do cho công ty bảo hiểm huỷ bỏ 1-1 bảo hiểm đã cấp. Các thông báo trong giấy yêu cầu bảo hiểm cũng khá được sử dụng để phân loại người yêu cầu bảo đảm và quyết định tỷ lệ phí bảo hiểm.

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): applicant, application, apply, reapply, applicable, applied


*

*

*

application

Từ điển Collocation

application noun

1 written request

ADJ. formal, written | successful I am pleased to lớn tell you that your application for the post of Assistant Editor has been successful. | unsuccessful | job, membership, patent, planning, etc. All planning applications should be submitted to lớn the local council.

VERB + APPLICATION file, lodge, make, send in, submit The applicant must file a written application khổng lồ the court. | withdraw | consider, examine, process, screen It takes time lớn process each application. | invite Applications are invited for the post of Lecturer in French. | grant (law) His application for bail was granted. | refuse (law), reject, turn down

APPLICATION + NOUN form

PREP. by ~ (formal) Admission is obtained by written application. | on ~ A permit is available on application khổng lồ the company. | ~ for an application for a new licence | ~ to an application to lớn the local authority

2 practical use

ADJ. practical What are the practical applications of this work? | general The program is designed for general application. | wide | agricultural, industrial

3 computing

ADJ. client-server, database, multimedia, software

VERB + APPLICATION run You can run several applications at the same time. | develop

APPLICATION + VERB run > Special page at COMPUTER

Từ điển WordNet


n.

a verbal or written request for assistance or employment or admission to a school

December 31 is the deadline for applications
Xem thêm: Giải Bài 33 Trang 40 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 33 Trang 40 Sgk Toán 7

Microsoft Computer Dictionary

n. A program designed to lớn assist in the performance of a specific task, such as word processing, accounting, or inventory management. Compare utility.

File Extension Dictionary

ClickOnce Deployment Manifest (Microsoft Corporation)

English Synonym và Antonym Dictionary

applicationssyn.: application program applications programme coating covering diligence lotion practical application