Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Assembled là gì, assembled tiếng anh là gì




Bạn đang xem: Assembled là gì

*

*

*

*

assemble /ə"sembl/ cồn từ
tập hợp, tụ tập, đội họp sưu tập, thu thập (kỹ thuật) đính rápgắnghépkết hợplắplắp rápGiải say mê EN: In micromotion studies, a term for the elemental motion of bringing together two connecting parts.Giải thích hợp VN: vào các nghiên cứu vận hễ vi mô, một thuật ngữ chỉ sự di chuyển cơ bản của việc phối kết hợp hai phần bao gồm quan hệ.nốitập hợptập trungthu thậpLĩnh vực: toán và tinhợp dịchassemble program: lịch trình được phù hợp dịchLĩnh vực: xây dựngráp nốiarray processor assemble language (APAL)hợp ngữ bộ xử lý mảngassemble (vs)tổ hợp ra mã máyassemble durationkhoảng thời hạn hợp ngữassemble durationthời gian dịch phù hợp ngữassemble origingốc dịch hợpassemble programchương trình hợp ngữbrake assemblecụm phanhhand assembleráp tayintake assemblecụm đầu vàolắp rápcost of assemble: phí lắp rápsưu tậptập phù hợp đụng từ o kết hợp, gắn ghép, tập hợp, tụ tập, nhóm họp o sưu tập, thu thập o (kỹ thuật) lắp ráp
*



Xem thêm: Hat Trick Là Gì? Ý Nghĩa Của Việc Lập Hattrick Trong Một Trận Đấu Ra Sao?

assemble

Từ điển Collocation

assemble verb

ADV. carefully | badly | hastily, quickly a hastily assembled force of warriors | easily | together

VERB + ASSEMBLE begin to The French began lớn assemble an army | manage lớn | be easy to, be possible khổng lồ | be difficult khổng lồ

PREP. for We had assembled for the first rehearsal. | into the force that permits atoms lớn assemble into molecules

PHRASES fully/partially assembled The shelves are available in kit khung or fully assembled.

Từ điển WordNet

Microsoft Computer Dictionary

vb. In programming, to convert an assembly language program lớn equivalent machine language instructions called object code. See also assembler, assembly language, linker, object code.

English Synonym và Antonym Dictionary

assembles|assembled|assemblingsyn.: cluster collect congregate crowd gather together group meetant.: dismiss disperse dissolve