Cho hình chữ nhật (ABCD) tất cả (AB=12cm, BC=5cm). Chứng tỏ rằng tứ điểm (A, B, C, D) thuộc thuộc một con đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó. 
Bạn đang xem: Bài 1 sgk toán 9 trang 99

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+) Để chứng tỏ nhiều điểm thuộc nằm trên một đường tròn, ta chứng minh các điểm đó cùng giải pháp đều một điểm.

+) Sử dụng tính chất của hình chữ nhật: (ABCD) là hình chữ nhật, nhị đường chéo cánh cắt nhau tại (O) thì ta tất cả (OA=OB=OC=OD=dfracAC2=dfracBD2). 

+) Định lí Pytago: (DeltaABC) vuông tại (C) thì (BC^2=AB^2+AC^2.)


Lời giải đưa ra tiết

 

*

Gọi (O) là giao điểm nhị đường chéo của hình chữ nhật, ta tất cả (OA = OB = OC = OD ) (tính chất) phải bốn điểm đó cùng thuộc con đường tròn trung ương (O), bán kính (R=OA).

Xét tam giác (ABC) vuông tại (B), vận dụng định lí Pytago, ta có:

(AC^2=AB^2+BC^2=12^2+5^2=169)

(Rightarrow AC=sqrt169=13,cm) 

(Rightarrow R=OA=dfrac132=6,5,cm)

Vậy nửa đường kính của con đường tròn là: (R=6,5,cm.)


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp edingsport.net
Xem thêm: Giải Bài Tập Ôn Cuối Năm Lớp 7 Bài Tập Ôn Cuối Năm, Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 7 Bài: Phần Đại Số

Cảm ơn các bạn đã thực hiện edingsport.net. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net gởi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.