Giải Toán 9 bài 1: Phương trình hàng đầu hai ẩn giúp các bạn học sinh tìm hiểu thêm cách giải, so sánh với giải thuật hay thiết yếu xác tương xứng với năng lực của chúng ta lớp 9.

Giải bài bác tập Toán 9 trang 7 tập 2 được biên soạn vừa đủ tóm tắt lý thuyết, trả lời các thắc mắc phần bài tập cuối bài. Thông qua đó giúp chúng ta học sinh rất có thể so sánh với kết quả mình vẫn làm, củng cố, tu dưỡng và soát sổ vốn kiến thức và kỹ năng của bản thân. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải bài bác tập Toán 9 bài bác 1 tập 2, mời chúng ta cùng quan sát và theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 7 sgk toán 9 tập 2


Giải Toán 9: Phương trình số 1 hai ẩn

Trả lời thắc mắc phần nội dung bài họcGiải bài bác tập Toán 9 trang 7 tập 2

Lý thuyết bài 1: Phương trình số 1 hai ẩn

1. Khái niệm

Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức dạng: ax + by = c (1)

Trong đó a, b cùng c là các số đã biết (a ≠ b hoặc b≠ 0 ).

2. Tập hợp nghiệm của phương trình

a) Một nghiệm của phương trình (1) là một trong cặp số

(x0, y0) sao để cho ax0 + by0 = c.

b) Phương trình số 1 hai ẩn ax + by = c luôn luôn có vô số nghiệm. Tập nghiệm của nó được biểu diễn bởi con đường thẳng ax + by = c, kí hiệu là (d).

- trường hợp a ≠ 0 và b ≠ 0 thì công thức nghiệm là:

*
hoặc
*

Khi đó mặt đường thẳng (d) giảm cả nhì trục tọa độ.

- nếu như a = 0,

*
thì cách làm nghiệm là:

*
và (d) // Ox

- nếu

*
, b = 0 thì cách làm nghiệm là:

*
với (d) // Oy.


Trả lời câu hỏi phần nội dung bài xích học

Câu hỏi 1

a. Bình chọn xem những cặp số (1; 1) và (0,5; 0) tất cả là nghiệm của phương trình 2x – y = 1 tốt không?


b. Tìm kiếm thêm một nghiệm khác của phương trình 2x – y = 1.

Lời giải bỏ ra tiết

a. + cùng với

*
cố kỉnh vào phương trình ta được
*

Vậy

*
là nghiệm của phương trình.

+ với

*
nuốm vào phương trình ta được
*

Vậy

*
là nghiệm của phương trình.

b. Chọn x = 3 suy ra y = 6 – 1 = 5. Vậy (3; 5) là nghiệm của phương trình.

Chọn x = 4 suy ra y = 2.4 – 1 = 7. Vậy (4, 7) là nghiệm của phương trình.

Câu hỏi 2

Nêu thừa nhận xét về số nghiệm của phương trình 2x – 1 = 1

Lời giải chi tiết

Áp dụng quy tắc chuyển vế ta có:

*

Nhận thấy với mỗi giá trị của x ta nhận được một quý hiếm của y tương ứng. Số nghiệm của phương trình được trình diễn bằng những điểm thuộc mặt đường thẳng y = 2x – 1.

Vậy phương trình gồm vô số nghiệm

Giải bài xích tập Toán 9 trang 7 tập 2

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 9 Tập 2)

Trong những cặp số (-2; 1), (0; 2), (-1; 0), (1, 5; 3) cùng (4; -3) cặp số như thế nào là nghiệm của phương trình:

a) 5x + 4y = 8? ;

b) 3x + 5y = -3?


Xem gợi ý đáp án

a) Xét cặp (-2; 1). Cầm x = -2 ; y = 1 vào phương trình 5x + 4y = 8 ta được :

5x + 4y = 5.(-2) + 4.1 = -10 + 4 = -6 ≠ 8

⇒ cặp số (-2; 1) ko là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.

Xét cặp(0; 2). Nuốm x = 0 ; y = 2 vào phương trình 5x + 4y = 8 ta được

5x + 4y = 5.0 + 4.2 = 8

⇒ cặp số (0; 2) là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.

Xét cặp (-1; 0). Cầm cố x = -1 ; y = 0 vào phương trình 5x - 4y = 8 ta được:

5x + 4y = 5.(-1) + 4.0 = -5 ≠ 8

⇒ cặp số (-1; 0) ko là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.

Xét cặp (1,5 ; 3). Cố kỉnh x = 1,5 ; y = 3 vào phương trình 5x + 4y = 8 ta được

5x + 4y = 5.1,5 + 4.3 = 7,5 + 12 = 19,5 ≠ 8

⇒ (1,5; 3) không là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.

Xét cặp (4;-3).Thay x = 4 ; y = -3 vào phương tình 5x + 4y = 8 ta được:

5x + 4y = 5.4 + 4.(-3) = 20 – 12 = 8

⇒ (4; -3) là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.

Vậy tất cả hai cặp số (0; 2) với (4; -3) là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.


b) Xét cặp số (-2; 1).Thay x = -2 ; y = 1 vào phương trình 3x + 5y = -3 ta được:

3x + 5y = 3.(-2) + 5.1 = -6 + 5 = -1 ≠ -3

⇒ (-2; 1) không là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3.

Xét cặp số (0; 2) . Cụ x = 0 ; y = 2 vào phương trình 3x + 5y = -3 ta được:

3x + 5y = 3.0 + 5.2 = 10 ≠ -3

⇒ (0; 2) ko là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3.

Xét cặp (-1; 0).Thay x = -1 ; y = 0 vào phương trình 3x + 5y = -3 ta được:

3x + 5y = 3.(-1) + 5.0 = -3

⇒ (-1; 0) là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3. .

Xét cặp (1,5; 3). Thế x = 1,5 ; y = 3 vào phương trình 3x + 5y = -3 ta được:

3x + 5y = 3.1,5 + 5.3 = 4,5 + 15 = 19,5 ≠ -3

⇒ (1,5; 3) ko là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3.

Xét cặp (4; -3). Vắt x = 4 ; y = -3 vào phương trình 3x + 5y = -3 ta được:

3x + 5y = 3.4 + 5.(-3) = 12 – 15 = -3

⇒(4; -3) là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3.

Vậy bao gồm hai cặp số (-1; 0) và (4; -3) là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3.


Bài 2 (trang 7 SGK Toán 9 Tập 2)

Với mỗi phương trình sau, kiếm tìm nghiệm tổng thể của phương trình với vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó:


a) 3x – y = 2;

b) x + 5y = 3;

c) 4x – 3y = -1;


d) x + 5y = 0 ;

e) 4x + 0y = -2 ;

f) 0x + 2y = 5.


Xem lưu ý đáp án

a) 3x – y = 2;

Ta có phương trình

*
. Nghiệm tổng quát của phương trình là:

*

* Vẽ đường thẳng trình diễn tập nghiệm của phương trình y = 3x - 2 :

Cho x = 0 ⇒y = - 2 ta được A(0; -2).

Cho y = 0

*
ta được
*

Biểu diễn cặp điểm A(0; -2) và

*
bên trên hệ trục tọa độ và đường thẳng AB chính là tập nghiệm của phương trình 3x - y = 2.

b)

x + 5y = 3

1) tìm nghiệm tổng thể của phương trình:

+) giả dụ a ≠ 0 thì tra cứu x theo y. Lúc đó công thức nghiệm là:

*

+) nếu b ≠ 0 thì search y theo x. Khi đó công thức nghiệm là:

*

2) bí quyết vẽ đường thẳng bao gồm phuương trình: ax+by=c.

+) nếu như a ≠ 0, b ≠ 0 thì vẽ con đường thẳng

*

+) giả dụ a ≠ 0, b=0 thì vẽ con đường thẳng

*
song tuy nhiên hoặc trùng cùng với trục tung.

+) nếu như a =0, b ≠ 0 thì vẽ con đường thẳng

*
tuy vậy song hoặc trùng cùng với trục hoành.

Ta bao gồm phương trình x + 5y = 3

*
. Nghiệm tổng quát của phương trình là:

*

* Vẽ đường thẳng màn trình diễn tập nghiệm của phương trình x=-5y+3 :

+) mang lại x = 0

*
ta được
*

+) mang lại y = 0 ⇒ x = 3 ta được

*

Biểu diễn cặp điểm

*
trên hệ trục toa độ và con đường thẳng CD đó là tập nghiệm của phương trình.

c) 4x - 3y = -1

Ta gồm phương trình 4x - 3y = -1 ↔

*
Nghiệm bao quát của phương trình là:

*

* Vẽ con đường thẳng trình diễn tập nghiệm của phương trình 4x-3y=-1

+) cho

*
ta được
*

+) cho

*
ta được
*

Biểu diễn cặp điểm

*
*
bên trên hệ tọa độ và đường thẳng AB đó là tập nghiệm của phương trình 4x-3y=-1.

Xem thêm: Bài 8 Trang 10 Sgk Toán 7 Tập 1 0 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 8 Trang 10 Toán 7 Tập 1

d) x +5y = 0

Ta bao gồm phương trình

*
Nghiệm tổng quát của phương trình là:

*

* Vẽ mặt đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình x+5y=0

+) đến x = 0⇒ y = 0 ta được

*

+) cho y = 1 ⇒ x = -5 ta được

*

Biểu diễn cặp điểm O (0; 0) và A (-5; 1) trên hệ tọa độ và đường thẳng OA đó là tập nghiệm của phương trình x+5y=0.