Chứng minh rằng vào một tam giác cân, độ dài đoạn trực tiếp nối đỉnh đối lập với đáy và một điểm bất kỳ của cạnh đáy nhỏ dại hơn hoặc bởi độ nhiều năm của cạnh bên.
Bạn đang xem: Bài 10 sgk toán 7 tập 2 trang 59

Hướng dẫn:

Dựa vào quan hệ giới tính giữa con đường xiên cùng hình chiếu.

Bài giải:

*

Xét tam giác(ABC) cân tại(A.) Gọi(D) là điểm bất kì của cạnh đáy(BC.) Kẻ con đường cao(AH.) Ta có:- Nếu(D ≡ B) hoặc(C) thì(AD = AB = AC)- Nếu(D ≡ H) thì(AD (hoặc (AC))- Nếu(D) không trùng (B, C), và(H,) trả sử(D) ở giữa(B) và(H) thì trên(BC) có(BH) và(DH) theo thứ tự là hình chiếu của(AB) và(AD.)Vì(HD nên(AD Vậy (từ 3 ý trên), trong một tam giác cân, độ dài đoạn trực tiếp nối đỉnh với một điểm bất kì của cạnh đáy nhỏ dại hơn hoặc bởi độ lâu năm cạnh bên.


*

Tham khảo giải mã các bài tập bài bác 2: quan hệ tình dục giữa mặt đường vuông góc và con đường xiên, mặt đường xiên cùng hình chiếu - rèn luyện (trang 59 - 60) khác • Giải bài bác 8 trang 59 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang lại hình 11, biết... • Giải bài xích 9 trang 59 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Để tập tập bơi nâng dần... • Giải bài 10 trang 59 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 chứng tỏ rằng trong... • Giải bài bác 11 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Một cách hội chứng minh... • Giải bài bác 12 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang lại hình 14. Ta gọi độ... • Giải bài xích 13 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 cho hình 16. Hãy chứng... • Giải bài bác 14 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Đố: Vẽ tam...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: dục tình giữa các yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
Bài 2: tình dục giữa đường vuông góc và đường xiên, con đường xiên và hình chiếu - luyện tập (trang 59 - 60)
• Giải bài 8 trang 59 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 9 trang 59 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 10 trang 59 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 11 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 12 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 13 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 14 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2


Xem thêm: "Safari" Là Gì? Nghĩa Của Từ Safari Trên Máy Mac Nghĩa Của Từ Safari Trong Tiếng Việt

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số cùng đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê Chương 3: tình dục giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số