a) Ta có:(-2 và(3 > 0)(Rightarrow (-2).3 (nhân nhị vế cùng với (3))(Rightarrow (-2).3

b) Từ((*)) ta nhân cả nhì vế của bất đẳng thức với(10 > 0) thì được:((-2).30

Từ((*)) ta cộng cả hai vế với(4,5) thì được:(Rightarrow (-2).3 + 4,5 (Rightarrow (-2).3 + 4,5

Ghi nhớ:

Quy tắc cộng:Khi cộng cùng một số trong những vào cả nhị vế của một bất đẳng thức ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức sẽ cho. 

Quy tắc nhân: khi nhân hai vế của bất đẳng thức với một vài dương thì được bất đẳng thức bắt đầu cùng chiều cùng với bất đẳng thức đã mang đến và khi nhân hai vế của bất đẳng thức với một số trong những âm thì được bất đẳng thức new ngược chiều cùng với bất đẳng thức vẫn cho.
Bạn đang xem: Bài 10 trang 40 sgk toán 8 tập 2

*

Tham khảo giải thuật các bài tập rèn luyện (trang 40) khác • Giải bài 9 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang đến tam giác(ABC.)... • Giải bài bác 10 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 a) So sánh((-2).3)... • Giải bài 11 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Cho(a • Giải bài bác 12 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 bệnh minh:a)(4.(-2)... • Giải bài 13 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 So sánh(a)... • Giải bài 14 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Cho(a
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi - Hình học tập 8
bài trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 40)
• Giải bài bác 9 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 10 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 11 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 12 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 13 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 14 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn trang bị Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bài Tập Ôn Tập Chương 3 Đại Số 7 Bài Ôn Tập Chương 3, Ôn Tập Chương Iii: Thống Kê

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12