Giải bài xích tập trang 63 bài 2 Định lí đảo và hệ trái của định lí Talet Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 11: Tam giác ABC bao gồm BC= 15cm...


Bài 11 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tam giác ABC tất cả BC= 15cm. Trên tuyến đường cao AH lấy những điểm I,K làm thế nào cho AK = KI = IH. Qua I cùng K vẽ những đường EF // BC, MN // BC(h.17)

a) Tính độ dài đoạn MN cùng EF.

Bạn đang xem: Bài 10 trang 63 sgk toán 8 tập 2

b) Tính diện tích tứ giác MNFE, biết diện tích s của tam giác ABC là 270 cm2

 

*

Giải:

a) 

∆ABC bao gồm MN // BC.

=> (fracMNCB) = (fracAKAH)(kết quả bài tập 10)

Mà AK = KI = IH

Nên (fracAKAH) = (frac13) => (fracMNCB) = (frac13) => MN = (frac13)BC = (frac13).15 = 5 cm.

∆ABC gồm EF // BC => (fracEFBC) = (fracAIAH) = (frac23)

=> EF = (frac23).15 =10 cm.

b) Áp dụng kết quả ở câu b của bài bác 10 ta có:

SAMN= (frac19).SABC= 30 cm2

SAEF= (frac49).SABC= 120 cm2

Do đó SMNEF = SAEF - SAMN = 90 cm2

Bài 12 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Có thể đo dược chiều rông của một khúc sông mà không cần thiết phải sang bờ bên kia hay không?

Người ta tiền hành đo đạc các yếu tố hình học cần thiết để tình chiều rộng lớn của khúc sông mà không nhất thiết phải sang bờ bên kia(h18). Nhìn hình vẽ, Hãy thể hiện những quá trình cần làm cho và tính khoảng cách AB=x theo BC=a a, B"C"= a", BB"= h.

Giải: mô tả biện pháp làm:

* chọn một điểm A thắt chặt và cố định bên mép bên bờ sông bên kia( chẳng hạn như là 1 thân cây), để hai điểm B với B" thẳng hàng với A, điểm B gần cạnh mép bờ còn lại và AB chình là khoảng cách cần đo.

* Trên hai đường thẳng vuông góc với AB" trên B cùng B" đem C với C" thẳng mặt hàng với A.

* Đo độ dài những đoạn BB"= h, BC= a, B"B"= a".

Giải

Ta có:

(fracABAB") = (fracBCBC") mà AB" = x + h nên 

(fracxx+ h) = (fracaa")  a"x = ax + ah

a"x - ax = ah

x(a" - a) = ah

x= (fracaha"-a)

Vậy khoảng cách AB bằng (fracaha"-a)

Bài 13 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Có thể đo loại gián tiếp độ cao của một bức tường bởi dụng cầm do đơn giản dễ dàng được không?

Hình 19: thể hiện biện pháp đo chiều cao AB của một bức tường chắn bằng những dụng cụ đơn giản dễ dàng gồm:

Hai cọc thẳng đứng và sợi dây FC, Cọc 1 có độ cao DK= h. Các khoảng cách BC= a, DC= b đo được bởi thước thông dụng.

a) Em hay cho biết người ta tiến hành đo đạc thế nào ? 

b) Tính chiều cao AB theo h, a, b.

a) giải pháp tiến hành:

- Đặt hai cọc trực tiếp đứng, dịch rời cọc 2 làm thế nào để cho 3 điểm A,F,K nằm trên phố thẳng.

- dùng sợi dây mệt mỏi qua 2 điểm F với K để xác định điểm C cùng bề mặt đất( 3 điểm F,K,C thẳng hàng).

b) ∆BC bao gồm AB // EF nên (fracEFAB) = (fracECBC) => AB = (fracEF.BCEC) = (frach.ab)

Vậy độ cao của tường ngăn là: AB = (frach.ab).

Bài 14 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho tía đoạn thẳng gồm độ dài là m,n,p( cùng đơn vị đo).

Dựng đoạn thẳng bao gồm độ nhiều năm x sao cho:

a) (fracxm)= 2; b) (fracxn) = (frac23); c) (fracmx) = (fracnp)

Giải

a) phương pháp dựng:

- Vẽ nhì tia Ox, Oy ko đối nhau.

- bên trên tia Oy đặt điểm B làm sao để cho OB = 2 1-1 vị.

- rước trung điểm của OB,

- Nối MA.

- Vẽ đường thẳng đi qua B và tuy nhiên song cùng với MA giảm Ox tại C thì (fracOCOA) = (fracOBOM); OB = 2 OM

=> (fracxm) = 2

b) phương pháp dựng:

- Vẽ nhị tia Ox và Oy không đối nhau.

- bên trên tia Ox đặt hai đoạn OA= 2 đối chọi vị, OB= 3 đơn vị.

- bên trên tia Oy để đoạn OB" = n

- Nối BB"

- Vẽ con đường thẳng qua A tuy vậy song với BB" giảm Oy tại A" và OA" = x.

Ta có: AA" // BB" => (fracOA"OB") = (fracOAOB)

hay (fracxn) = (frac23)

c) biện pháp dựng:

- Vẽ tia Ox, Oy không đối nhau.

- trên tia Ox để đoạn OA= m, OB= n.

- bên trên tia Oy đặt đoạn OB" = p.

Xem thêm: Sbt Toán 7 Bài 1: Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ Giải Sgk Toán 7 Tập 1 (Trang 7, 8)

- Vẽ đường thẳng qua A và tuy nhiên song cùng với BB" giảm Oy trên A" thì OA" = x.

Thật vậy: AA" // BB" => (fracOAx) = (fracOBOB") hay (fracmx) = (fracnp)