(dfrac - 27.dfrac218 = dfrac - 2.217.8 =dfrac - 2.3.77.2.4)(= dfrac - 1.31.4 = - dfrac34.) 
Bạn đang xem: Bài 11 trang 12 sgk toán 7 tập 1

LG b

(displaystyle,,0,24. - 15 over 4)

Phương pháp giải:

Áp dụng cách làm nhân, phân tách hai số hữu tỉ:

<eginarrayldfracab.dfraccd = dfraca.cb.d\dfracab:dfraccd = dfraca.db.c;;left( b,;c,;d e 0 ight).endarray>

Lời giải đưa ra tiết:

(0,24.dfrac - 154 = dfrac24100.dfrac - 154 )( = dfrac6.425.4.dfrac - 154)(= dfrac625.dfrac - 154= dfrac6.left( - 15 ight)25.4)

(= dfrac3.2.5.( - 3)5.5.2.2 )( = dfrac3.left( - 3 ight)5.2 = dfrac - 910.)


LG c

(displaystyle,,left( - 2 ight).left( - 7 over 12 ight)) 

Phương pháp giải:

Áp dụng cách làm nhân, phân chia hai số hữu tỉ:

<eginarrayldfracab.dfraccd = dfraca.cb.d\dfracab:dfraccd = dfraca.db.c;;left( b,;c,;d e 0 ight).endarray>

Lời giải chi tiết:

(left( - 2 ight).left( - dfrac712 ight) = dfrac - 2.left( - 7 ight)12 )( = dfrac2.72.6)(= dfrac1.71.6 = dfrac76 = 1dfrac16.)


LG d

(displaystyle,,left( - 3 over 25 ight):6) 

Phương pháp giải:

Áp dụng bí quyết nhân, chia hai số hữu tỉ:

<eginarrayldfracab.dfraccd = dfraca.cb.d\dfracab:dfraccd = dfraca.db.c;;left( b,;c,;d e 0 ight).endarray>

Lời giải chi tiết:

(left( - dfrac325 ight):6; = dfrac - 325.dfrac16 = dfrac - 325.6 )( = dfrac - 325.2.3)(= dfrac - 125.2 = - dfrac150)

edingsport.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 427 phiếu
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 7 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp edingsport.net


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện edingsport.net. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Giải Bài 17 Trang 15 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 17 Trang 15 Sgk Toán 7 Tập 1

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.