Luyện tập bài §3. Rút gọn phân thức, chương II – Phân thức đại số, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài giải bài bác 11 12 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1 bao gồm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương thức giải bài bác tập phần đại số tất cả trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học viên học giỏi môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 11 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Lý thuyết

1. Biện pháp rút gọn gàng phân thức

Muốn rút gọn phân thức ta có thể:

– Phân tích cả tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.

– chia cả tử và mẫu đến nhân tử chung.

2. Lấy ví dụ như minh họa

Trước khi lấn sân vào giải bài bác 11 12 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1, họ hãy tìm hiểu các ví dụ điển hình nổi bật sau đây:

Ví dụ 1:

Rút gọn phân thức:

a. (frac12x^3y9x^2y^4)

b. (frac4x^3 + 20xx^2 + 5)

c. (frac14xy^5left( 2x – 3y ight)21x^2yleft( 2x – 3y ight)^2)

Bài giải:

a.

(eginarrayl frac12x^3y9x^2y^4\ = frac4xy^3 endarray)

b.

(eginarrayl frac4x^3 + 20xx^2 + 5\ = frac4xleft( x^2 + 5 ight)x^2 + 5\ = 4x endarray)

c.

(eginarrayl frac14xy^5left( 2x – 3y ight)21x^2yleft( 2x – 3y ight)^2\ = frac2y^43xleft( 2x – 3y ight) endarray)

Ví dụ 2:

Rút gọn phân thức bằng cách đổi dấu hạng tử:

a. (frac12x^2 – 8x40 – 60x)

b. (frac8xyleft( 3x – 1 ight)^212x^3left( 1 – 3x ight))

c. (fracleft( x^2 – xy ight)left( 2x – 1 ight)^3left( 5y^2 – 5xy ight)left( 1 – 2x ight)^2)

Bài giải:

a.

(eginarrayl frac12x^2 – 8x40 – 60x\ = frac4x(3x – 2) – 20left( 3x – 2 ight)\ = fracx – 5\ = frac – x5 endarray)

b.

(eginarrayl frac8xyleft( 3x – 1 ight)^212x^3left( 1 – 3x ight)\ = frac2yleft( 1 – 3x ight)^23x^2(1 – 3x)\ = frac2yleft( 1 – 3x ight)3x^2 endarray)

c.

(eginarrayl fracleft( x^2 – xy ight)left( 2x – 1 ight)^3left( 5y^2 – 5xy ight)left( 1 – 2x ight)^2\ = fracxleft( x – y ight)left( 2x – 1 ight)^3 – 5yleft( x – y ight)left( 2x – 1 ight)^2\ = fracxleft( 2x – 1 ight) – 5y\ = fracxleft( 1 – 2x ight)5y endarray)

Ví dụ 3:

Rút gọn phân thức A bằng cách phân tích tử và mẫu thành nhân tử:

(A = frac8x^2 – 8x + 2left( 4x – 2 ight)left( 15 – x ight))

Bài giải:

Ta có:

(eginarrayl A = frac8x^2 – 8x + 2left( 4x – 2 ight)left( 15 – x ight)\ = frac2left( 4x^2 – 4x + 1 ight)2left( 2x – 1 ight)left( 15 – x ight) m \ = frac2left( 2x – 1 ight)^22left( 2x – 1 ight)left( 15 – x ight)\ = frac2x – 115 – x\ endarray)

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài bác 11 12 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

edingsport.net ra mắt với các bạn đầy đủ cách thức giải bài bác tập phần đại số 8 kèm bài xích giải đưa ra tiết bài 11 12 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1 của bài §3. Rút gọn gàng phân thức trong chương II – Phân thức đại số cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài xích 11 12 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài xích 11 trang 40 sgk Toán 8 tập 1

Rút gọn phân thức:

a) (12x^3y^2 over 18xy^5)

b) (15xleft( x + 5 ight)^3 over 20x^2left( x + 5 ight))

Bài giải:

Chia cả tử với mẫu mang lại nhân tử chung.

Xem thêm: Giải Bài 23 Trang 17 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 23 Trang 17 Sgk Toán 8 Tập 2

a) Ta có:

$12x^3y^2 over 18xy^5 = 2x^2.6xy^2 over 3y^3.6xy^2 $

$= 2x^2 over 3y^3$

b) Ta có:

$15xleft( x + 5 ight)^3 over 20x^2left( x + 5 ight)$

$ = 3left( x + 5 ight)^2.5xleft( x + 5 ight) over 4x.5x.left( x + 5 ight)$

$ = 3left( x + 5 ight)^2 over 4x$

2. Giải bài bác 12 trang 40 sgk Toán 8 tập 1

Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức:

a) (3x^2 – 12x + 12 over x^4 – 8x)

b) (7x^2 + 14x + 7 over 3x^2 + 3x)

Bài giải:

Phân tích sẽ thức nhân tử cả tử và mẫu mã rồi phân chia cả tử với mẫu mang đến nhân tử chung.

a) Ta có:

(3x^2 – 12x + 12 over x^4 – 8x)

(= 3left( x^2 – 4x + 4 ight) over xleft( x^3 – 8 ight))

(= 3left( x – 2 ight)^2 over xleft( x^3 – 2^3 ight))

( = 3left( x – 2 ight)^2 over xleft( x – 2 ight)left( x^2 + 2x + 4 ight))

(= 3left( x – 2 ight) over xleft( x^2 + 2x + 4 ight))

b) Ta có:

(7x^2 + 14x + 7 over 3x^2 + 3x)

(= 7left( x^2 + 2x + 1 ight) over 3xleft( x + 1 ight))

(= 7left( x + 1 ight)^2 over 3xleft( x + 1 ight))

(= 7left( x + 1 ight) over 3x)

3. Giải bài 13 trang 40 sgk Toán 8 tập 1

Áp dụng nguyên tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

a) (45xleft( 3 – x ight) over 15xleft( x – 3 ight)^3)

b) (y^2 – x^2 over x^3 – 3x^2y + 3xy^2 – y^3)

Bài giải:

a) Ta có:

(45xleft( 3 – x ight) over 15xleft( x – 3 ight)^3 = 3left( 3 – x ight) over left( x – 3 ight)^3)

(= – 3left( x – 3 ight) over left( x – 3 ight)^3 = – 3 over left( x – 3 ight)^2)

b) Ta có:

(y^2 – x^2 over x^3 – 3x^2y + 3xy^2 – y^3)

(= left( y + x ight)left( y – x ight) over left( x – y ight)^3)

(= – left( x + y ight)left( y – x ight) over left( x – y ight)^3)

(= – left( x + y ight) over left( x – y ight)^2)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài giỏi cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 8 cùng với giải bài bác 11 12 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1!