Biến đồi phương trình để sử dụng: với đa số (a ge 0), ta có: (x^2=a Leftrightarrow x= pm sqrt a)

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

(x^2 - 8 = 0 Leftrightarrow x^2 = 8 Leftrightarrow x = pm sqrt 8 Leftrightarrow x= pm 2sqrt 2 ).

Bạn đang xem: Bài 12 sgk toán 9 tập 2 trang 42

Vậy phương trình sẽ cho gồm hai nghiệm (x= pm 2 sqrt 2).


LG b

(5x^2 - trăng tròn = 0)

Phương pháp giải:

Biến đồi phương trình nhằm sử dụng: với đa số (a ge 0), ta có: (x^2=a Leftrightarrow x= pm sqrt a)

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có:

(5x^2 - đôi mươi = 0 Leftrightarrow 5x^2 = đôi mươi Leftrightarrow x^2 = dfrac205 )

(Leftrightarrow x^2 = 4 Leftrightarrow x=pm sqrt 4 Leftrightarrow x =pm 2).

Vậy phương trình đang cho có hai nghiệm (x= pm 2).


LG c

(0,4x^2 + 1 = 0)

Phương pháp giải:

Biến đồi phương trình nhằm sử dụng: với mọi (a ge 0), ta có: (x^2=a Leftrightarrow x= pm sqrt a)

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có:

(0,4x^2 + 1 = 0 Leftrightarrow 0,4x^2 = - 1 \Leftrightarrow x^2 = - dfrac10,4Leftrightarrow x^2 = - 2,5) (vô lý bởi (x^2 ge 0) với tất cả (x))

Vậy phương trình đã mang lại vô nghiệm.


LG d

(2x^2 + sqrt 2 x = 0)

Phương pháp giải:

Đưa phương trình về dạng tích (a.b =0 Leftrightarrow a=0) hoặc (b=0). 

Chú ý: với mọi (x), ta luôn luôn có (x^2 ge 0).

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: 

(2x^2 + sqrt 2 x = 0 Leftrightarrow x(2x + sqrt 2 ) = 0)

(Leftrightarrow left< matrixx = 0 hfill cr 2x + sqrt 2=0 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left< matrixx = 0 hfill cr 2x =- sqrt 2 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left< matrixx = 0 hfill cr x =- dfracsqrt 22 hfill cr ight.)

Phương trình bao gồm hai nghiệm là: (x = 0; x = dfrac-sqrt 22.)


LG e

( - 0.4x^2 + 1,2x = 0)

Phương pháp giải:

Đưa phương trình về dạng tích (a.b =0 Leftrightarrow a=0) hoặc (b=0). 

Chú ý: với đa số (x), ta luôn có (x^2 ge 0).

Xem thêm: Khác Biệt ' Thứ Sáu Ngày 13 Là Gì, Thứ 6 Ngày 13 Là Ngày Gì

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có:

( - 0,4x^2 + 1,2x = 0 Leftrightarrow - 4x^2 + 12x = 0)

(Leftrightarrow - 4x(x - 3) = 0)

( Leftrightarrow left< matrix-4x = 0 hfill cr x - 3=0 hfill cr ight.)

( Leftrightarrow left< matrixx = 0 hfill cr x =3 hfill cr ight.)

Vậy phương trình bao gồm hai nghiệm là: (x = 0, x = 3) 

edingsport.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 97 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp edingsport.net


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng edingsport.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.