\(\Leftrightarrow\)\(\displaystyle {1 \over \displaystyle { - 1 + x}} \ge 0 \Leftrightarrow - 1 + x > 0\)

\( \Leftrightarrow x > 1\)

d) \(\sqrt{1 + x^{2}}\)

Ta có: \(x^2\geq 0\), với mọi số thực \(x\)

\(\Leftrightarrow x^2+1 \geq 1 >0\), với mọi số thực \(x\)

Vậy căn thức trên luôn có nghĩa với mọi số thực \(x\).
Bạn đang xem: Bài 12 trang 11 sgk toán 9 tập 1


*
Bình luận
*
Chia sẻ

Bài tiếp theo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp edingsport.net

Xem thêm: Ủy Ban Tiêu Chuẩn Châu Âu Là Gì ? Tiêu Chuẩn Ce Là Gì


Cảm ơn bạn đã sử dụng edingsport.net. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?