- Để giải những phương trình gửi được về (ax + b = 0) ta thường đổi khác phương trình như sau:

+ Quy đồng chủng loại hai vế phương trình và khử mẫu.

Bạn đang xem: Bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2

+ tiến hành phép tính để bỏ dấu ngoặc và đưa vế các hạng tử để lấy phương trình về dạng (ax + b=0) hoặc (ax=-b).

+ tìm kiếm nghiệm của phương trình dạng (ax+b=0)

Lời giải đưa ra tiết:

( dfrac5x-23=dfrac5-3x2) 

( Leftrightarrow dfrac2left( 5x - 2 ight)6 = dfrac3left( 5 - 3x ight)6)

(⇔ 2(5x - 2) = 3(5 - 3x))

(⇔ 10x - 4 = 15 - 9x) 

(⇔ 10x + 9x = 15 + 4)

(⇔ 19x = 19)

( Leftrightarrow x = 19:19)

(⇔ x = 1)

Vậy phương trình tất cả nghiệm nhất (x = 1).


LG b.

( dfrac10x+312=1+dfrac6+8x9)

Phương pháp giải:

- Để giải các phương trình đưa được về (ax + b = 0) ta thường biến đổi phương trình như sau:

+ Quy đồng mẫu mã hai vế phương trình và khử mẫu.

+ triển khai phép tính để quăng quật dấu ngoặc và gửi vế những hạng tử để đưa phương trình về dạng (ax + b=0) hoặc (ax=-b).

+ kiếm tìm nghiệm của phương trình dạng (ax+b=0)

Lời giải chi tiết:

( dfrac10x+312=1+dfrac6+8x9) 

(⇔ dfrac3(10x+3)36=dfrac3636 + dfrac4(6 + 8x)36)

(⇔ 30x + 9 = 36 + 24 + 32x)

(⇔ 30x - 32x = 60 - 9)

(⇔ -2x = 51)

(⇔ x = dfrac-512) 

(Leftrightarrow x= -25,5)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm tuyệt nhất (x = -25,5).


LG c.

 ( dfrac7x-16 + 2x = dfrac16 - x5); 

Phương pháp giải:

- Để giải những phương trình chuyển được về (ax + b = 0) ta thường đổi khác phương trình như sau:

+ Quy đồng mẫu mã hai vế phương trình và khử mẫu.

+ thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc và gửi vế những hạng tử để lấy phương trình về dạng (ax + b=0) hoặc (ax=-b).

+ tìm nghiệm của phương trình dạng (ax+b=0)

Lời giải bỏ ra tiết:

( dfrac7x-16 + 2x = dfrac16 - x5) 

( Leftrightarrow dfrac5.left( 7x - 1 ight)30 + dfrac30.2x30 = dfrac6.left( 16 - x ight)30)

( Leftrightarrow 5.left( 7x - 1 ight) + 60x = 6left( 16 - x ight))

( Leftrightarrow 35x - 5 + 60x = 96 - 6x)

(⇔ 95x -5 = 96 - 6x)

(⇔ 95x + 6x = 96 + 5)

(⇔ 101x = 101)

( Leftrightarrow x = 101:101)

(⇔ x = 1)

Vậy phương trình tất cả nghiệm độc nhất (x = 1).


LG d.

(4(0,5 - 1,5x) = -dfrac5x-63)

Phương pháp giải:

- Để giải những phương trình đưa được về (ax + b = 0) ta thường đổi khác phương trình như sau:

+ Quy đồng chủng loại hai vế phương trình và khử mẫu.

+ thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc và gửi vế các hạng tử để lấy phương trình về dạng (ax + b=0) hoặc (ax=-b).

Xem thêm: Giải Bài 51 Trang 46 Sgk Toán 7 Tập 2, Giải Bài 51 Trang 46

+ tra cứu nghiệm của phương trình dạng (ax+b=0)

Lời giải đưa ra tiết:

(4(0,5 - 1,5x) = -dfrac5x-63) 

 (⇔ 2 - 6x = -dfrac5x-63)

( Leftrightarrow dfrac3left( 2 - 6x ight)3 = - dfrac5x - 63)

(⇔ 3(2 - 6x)= - (5x-6))

( ⇔ 6 - 18x = -5x + 6)

( ⇔ -18x + 5x = 6-6)

( ⇔ -13x = 0)

( Leftrightarrow x = 0:( - 13))

( ⇔ x = 0)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm nhất (x = 0.)

edingsport.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 trên 427 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp edingsport.net


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện edingsport.net. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.