a) (x^2 – 8 = 0 Leftrightarrow x^2 = 8 Leftrightarrow x = pm 2sqrt 2 ).

Bạn đang xem: Bài 12 trang 42 sgk toán 9 tập 2

b) (5x^2 – 20 = 0 Leftrightarrow 5x^2 = đôi mươi Leftrightarrow x^2 = 4 Leftrightarrow x = pm 2).Quảng cáo

c) (0,4x^2 + 1 = 0 Leftrightarrow 0,4x^2 = – 1 Leftrightarrow x^2 = – 10 over 4), phương trình vô nghiệm

d) 

(2x^2 + sqrt 2 x = 0 Leftrightarrow x(2x + sqrt 2 ) = 0 Leftrightarrow left< matrix x = 0 hfill cr x = – sqrt 2 over 2 hfill cr ight.)

Phương trình bao gồm 2 nghiệm là: (x_1 = 0,x_2 = – sqrt 2 over 2)

e) ( – 0.4x^2 + 1,2x = 0 Leftrightarrow – 4x^2 + 12x = 0)

(Leftrightarrow – 4x(x – 3) = 0)

( Leftrightarrow left< matrix x = 0 hfill cr x = 3 hfill cr ight.)

Vậy phương trình gồm 2 nghiệm là: (x_1 = 0,x_2 = 3) 


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 11 trang 42 sgk Toán 9 tập 2, Đưa các phương trình sau về dạng
Bài tiếp theoBài 45 trang 26 – Phần Số học tập – Toán 6 Tập 2, search x, biết:
Danh sách bài bác tập
Câu hỏi 5 bài bác 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 : bài 3. Phương trình bậc nhì một ẩn
Câu hỏi 6 bài xích 3 trang 41 Toán lớp 9 Tập 2 :
Câu hỏi 7 bài bác 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 :
Câu hỏi 4 bài bác 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 :
Câu hỏi 3 bài xích 3 trang 41 Toán lớp 9 Tập 2 : bài bác 3. Phương trình bậc hai một ẩn
Câu hỏi 2 bài xích 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 : bài xích 3. Phương trình bậc hai một ẩn
Mục lục môn Toán 9


Chương 4. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai MỘT ẨN

Xem đầy đủ: Toán 9


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 6,7,8 trang 77 SBT GDCD 9: Hiếu thảo, siêng sóc, giúp đỡ phụ thân mẹ, ông bà, trợ giúp người già, em
Hiếu thảo, siêng sóc, giúp đỡ thân phụ mẹ, ông bà, hỗ trợ người già, em nhỏ.. Bài 6,7,8 trang 77 Sách bài tập (SBT)...
Đảng và chính phủ đã thực hiện những phương án gì để củng cố và kiện toàn chính quyền cách mạng ? bài bác 24....
Đảng và chính phủ đã triển khai những biện pháp gì để củng cụ và kiện toàn tổ chức chính quyền cách mạng ?: bài bác 24....
Thuyết minh về cây cau, trái cau: Gái trai xa xưa ướm duyên, tỏ tình bằng cách mời trầu. Sính lễ một mực phải...
Văn thuyết minh lớp 9 - Thuyết minh về cây cau, quả cau.. Gái trai ngày xưa ướm duyên, tỏ tình bằng cách mời...
Câu hỏi kim chỉ nan 1 trang 51 Sinh 9, Quan tiếp giáp hình 17.1 cùng so sánh kết cấu của ARN và & thông qua...
Bài 17: quan hệ giữa gen cùng ARN - thắc mắc lý thuyết 1 trang 51 SGK Sinh học 9. Quan giáp hình...

Xem thêm: ' Rượu Mạnh Tiếng Anh Là Gì, Rượu Mạnh Là Gì, Rượu Mạnh Tiếng Anh Là Gì


Bài 11 trang 58 Dạy và học Toán 9 tập 2: mang lại phương trình
Bài tập – chủ đề 6: Hệ thức Vi - ét - bài bác 11 trang 58 Tài liệu dạy dỗ – học tập Toán 9 tập...