a) \({x^2} – 8 = 0 \Leftrightarrow {x^2} = 8 \Leftrightarrow x = \pm 2\sqrt 2 \).

Bạn đang xem: Bài 12 trang 42 sgk toán 9 tập 2

b) \(5{x^2} – 20 = 0 \Leftrightarrow 5{x^2} = 20 \Leftrightarrow {x^2} = 4 \Leftrightarrow x = \pm 2\).Quảng cáo

c) \(0,4{x^2} + 1 = 0 \Leftrightarrow 0,4{x^2} = – 1 \Leftrightarrow {x^2} = – {{10} \over 4}\), phương trình vô nghiệm

d) 

\(2{x^2} + \sqrt 2 x = 0 \Leftrightarrow x(2x + \sqrt 2 ) = 0 \Leftrightarrow \left< \matrix{ x = 0 \hfill \cr x = – {{\sqrt 2 } \over 2} \hfill \cr} \right.\)

Phương trình có 2 nghiệm là: \({x_1} = 0,{x_2} = – {{\sqrt 2 } \over 2}\)

e) \( – 0.4{x^2} + 1,2x = 0 \Leftrightarrow – 4{x^2} + 12x = 0\)

\(\Leftrightarrow – 4x(x – 3) = 0\)

\( \Leftrightarrow \left< \matrix{ x = 0 \hfill \cr x = 3 \hfill \cr} \right.\)

Vậy phương trình có 2 nghiệm là: \({x_1} = 0,{x_2} = 3\) 


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 11 trang 42 sgk Toán 9 tập 2, Đưa các phương trình sau về dạng
Bài tiếp theoBài 45 trang 26 – Phần Số Học – Toán 6 Tập 2, Tìm x, biết:
Danh sách bài tập
Câu hỏi 5 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 : Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn
Câu hỏi 6 Bài 3 trang 41 Toán lớp 9 Tập 2 :
Câu hỏi 7 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 :
Câu hỏi 4 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 :
Câu hỏi 3 Bài 3 trang 41 Toán lớp 9 Tập 2 : Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn
Câu hỏi 2 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 : Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn
Mục lục môn Toán 9


Chương 4. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Xem đầy đủ: Toán 9


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 6,7,8 trang 77 SBT GDCD 9: Hiếu thảo, chăm sóc, giúp đỡ cha mẹ, ông bà, giúp đỡ người già, em
Hiếu thảo, chăm sóc, giúp đỡ cha mẹ, ông bà, giúp đỡ người già, em nhỏ.. Bài 6,7,8 trang 77 Sách bài tập (SBT)...
Đảng và Chính phủ đã tiến hành những biện pháp gì để củng cố và kiện toàn chính quyền cách mạng ? Bài 24....
Đảng và Chính phủ đã tiến hành những biện pháp gì để củng cố và kiện toàn chính quyền cách mạng ?: Bài 24....
Thuyết minh về cây cau, quả cau: Gái trai ngày xưa ướm duyên, tỏ tình bằng cách mời trầu. Sính lễ nhất định phải...
Văn thuyết minh lớp 9 - Thuyết minh về cây cau, quả cau.. Gái trai ngày xưa ướm duyên, tỏ tình bằng cách mời...
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 51 Sinh 9, Quan sát hình 17.1 và so sánh cấu tạo của ARN và AND thông qua...
Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN - Câu hỏi lý thuyết 1 trang 51 SGK Sinh học 9. Quan sát hình...

Xem thêm: ' Rượu Mạnh Tiếng Anh Là Gì, Rượu Mạnh Là Gì, Rượu Mạnh Tiếng Anh Là Gì


Bài 11 trang 58 Dạy và học Toán 9 tập 2: Cho phương trình
Bài tập – Chủ đề 6: Hệ thức Vi - ét - Bài 11 trang 58 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập...