Cho hình thang cân(ABCD) ((AB // CD, ,AB ). Kẻ các đường cao(AE,, BF) của hình thang. Chứng minh rằng(DE = CF.)
Bạn đang xem: Bài 12 trang 74 sgk toán 8 tập 1

*

Hướng dẫn:- vào hình thang, hai kề bên bằng nhau.- vết hiệu nhận thấy hình thang cân:+ Hình thang tất cả hai góc kề một đáy cân nhau là hình thang cân+ Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

Bài giải

Vì hình thang(ABCD) cân (giả thiết)(Rightarrow AD = BC; ,,widehatD = widehatC)Xét nhị tam giác vuông(AED) và(BFC) có: (AD = BC) (widehatD = widehatC)Nên( riangleAED = riangleBFC) (cạnh huyền – góc nhọn)Suy ra:(DE = CF) (cặp cạnh tương ứng)


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài 3: Hình thang cân nặng khác • Giải bài bác 11 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính độ dài các cạnh... • Giải bài bác 12 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến hình thang... • Giải bài bác 13 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 đến hình thang... • Giải bài xích 14 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Trong những tứ... • Giải bài 15 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến tam giác(ABC)...


Xem thêm: Nước Hoa Tester Là Gì ? Có Nên Mua Nước Hoa Tester Không? Nước Hoa Tester Là Gì

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết - Hình học tập 8