Vì M là điểm ở vị trí chính giữa cung AB cần theo định lý về 2 lần bán kính và dây cung(OMot AB)

Lại tất cả AB // CD nên(OMot CD)

Suy ra M cũng là điểm chính giữa cung CD hay(​​​​oversetfrownMC=oversetfrownMD)(2)

Từ (1) với (2) ta có:

(sđoversetfrownMC-sđoversetfrownMA=sđoversetfrownMD-sđoversetfrownMB\ Rightarrow sđ oversetfrownAC=sđoversetfrownBD)

Hay(oversetfrownAC=oversetfrownBD)

TH2: nhị dây nằm về nhì phía với nơi bắt đầu tọa độ O.

*

Chứng minh tương tự như trường hơp 1:

Ta có: M là điểm ở vị trí chính giữa cung AB nên(oversetfrownMA=oversetfrownMB)

(MNot AB, AB//CDRightarrow MNot CD)

Suy ra M cũng là điểm vị trí trung tâm cung CD.

Ta có:

(sđoversetfrownMC-sđoversetfrownMA=sđoversetfrownMD-sđoversetfrownMB\ Rightarrow sđ oversetfrownAC=sđoversetfrownBD)

Hay(oversetfrownAC=oversetfrownBD)
Bạn đang xem: Bài 13 sgk toán 9 tập 2 trang 72

Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở đây để học giỏi hơn.
Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 2: contact giữa cung cùng dây khác • Giải bài xích 10 trang 71 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) Vẽ đường tròn tâm... • Giải bài 11 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai đường tròn... • Giải bài xích 12 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại tam giác ABC. Bên trên tia... • Giải bài xích 13 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 chứng minh rằng: Trong... • Giải bài xích 14 trang 72 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) minh chứng rằng...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình ước - Hình học 9


Xem thêm: Xét Tuyển Đợt 2 Là Gì - Xét Tuyển Đại Học Đợt 2 Năm 2021

bài bác trước bài bác sau