(displaystyle ,, - 3 over 4.12 over - 5.left( - 25 over 6 ight)) 

Phương pháp giải:

Áp dụng phép tắc nhân, phân tách số hữu tỉ:

(dfracab.dfraccd = dfraca.cb.d) và (dfracab:dfraccd = dfraca.db.c.)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,, - 3 over 4.12 over - 5.left( - 25 over 6 ight) cr & = - 3 over 4. - 12 over 5. - 25 over 6 cr & = left( - 3 ight).( - 12).( - 25) over 4.5.6 cr & = left( - 3 ight).left( - 2 ight).6.left( - 5 ight).5 over 2.2.5.6 cr & = - 3.5 over 2 = - 15 over 2cr ) 
Bạn đang xem: Bài 13 trang 12 sgk toán 7 tập 1

LG b

(displaystyle ( - 2). - 38 over 21. - 7 over 4.left( - 3 over 8 ight))

Phương pháp giải:

Áp dụng luật lệ nhân, phân tách số hữu tỉ:

(dfracab.dfraccd = dfraca.cb.d) và (dfracab:dfraccd = dfraca.db.c.) 

Lời giải chi tiết:

(eqalign& ,,( - 2). - 38 over 21. - 7 over 4.left( - 3 over 8 ight) cr & = ( - 2).( - 38).( - 7).( - 3) over 21.4.8 cr & = 38 over 2.8 = 19 over 8 = 23 over 8 cr )


LG c

(displaystyle ,left( 11 over 12:33 over 16 ight).3 over 5)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc nhân, phân tách số hữu tỉ:

(dfracab.dfraccd = dfraca.cb.d) và (dfracab:dfraccd = dfraca.db.c.)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,,left( 11 over 12:33 over 16 ight).3 over 5 cr & = left( 11 over 12.16 over 33 ight).3 over 5 = 11.16 over 12.33.3 over 5 cr & = 11.16.3 over 12.33.5 = 11.4.4.3 over 3.4.11.3.5 cr& = 4 over 3.5 = 4 over 15 cr )


LG d

(displaystyle,,7 over 23.left< left( - 8 over 6 ight) - 45 over 18 ight>)

Phương pháp giải:

Áp dụng luật lệ nhân, phân chia số hữu tỉ:

(dfracab.dfraccd = dfraca.cb.d) và (dfracab:dfraccd = dfraca.db.c.)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,,7 over 23.left< left( - 8 over 6 ight) - 45 over 18 ight> cr & = ,7 over 23.left< left( - 8 over 6 ight) - 15 over 6 ight> cr & = 7 over 23.left( - 8 over 6 + - 15 over 6 ight) cr & = 7 over 23. - 23 over 6 = - 7 over 6 = - 11 over 6 cr ) 

edingsport.net


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 590 phiếu
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 7 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp edingsport.net


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng edingsport.net. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Go Hiking Là Gì : Walking, Trekking, Hiking? Từ Điển Anh Việt Hiking

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net gửi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.