Trong một phương trình ta rất có thể chuyển một hạng tử từ bỏ vế này sang vế kia với đổi vệt hạng tử đó.

Bạn đang xem: Bài 13 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Quy tắc nhân với một số:

Trong một phương trình, ta có thể nhân (hoặc chia) cả nhì vế với cùng một số trong những khác (0).


Lời giải chi tiết

Bạn Hoà vẫn giải sai.

Xem thêm: Giải Toán 7 Tập 1 Bài 4 Trang 82, Giải Bài 4 Trang 82

Không thể chia hai vế của phương trình đã đến với (x) và để được phương trình (x + 2 = x + 3) (vì ta chưa biết (x) tất cả khác 0 hay không) 

Lời giải đúng:

(eqalign và xleft( x + 2 ight) = xleft( x + 3 ight) cr & Leftrightarrow x^2 + 2x = x^2 + 3x cr và Leftrightarrow x^2 + 2x - x^2 - 3x = 0 cr và Leftrightarrow - x = 0 cr và Leftrightarrow x = 0 cr )

Vậy phương trình đang cho có nghiệm là (x = 0).

edingsport.net 


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp edingsport.net


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện edingsport.net. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net gởi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.