Cách 1: So sánh(AE)với(AC)rồi so sánh(BE)với(BC)dựa vào dục tình giữa mặt đường xiên với hình chiếu.

Cách 2: So sánh(BE)với(BC)dựa vào quan hệ giữa góc cùng cạnh trong tam giác(BEC)

Bài giải:

a) Cách 1: Ta có(AE, AC)lần lượt là hình chiếu của hai tuyến đường xiên(BE, BC) xuất xứ thẳng(AC.)Vì(AE (Rightarrow)(BE (1)Cách 2:(widehatBEC) là góc không tính của tam giác vuông(ABE) nên(widehatBEC) là góc tầy (vì(widehatAEB) chắc chắn là là góc nhọn).Do đó, vào tam giác(BEC) có(BE (vì(BE) là cạnh đối lập với góc tầy - góc mập hơn.)b) Ta cũng có(AD, AB) theo lần lượt là hình chiếu của(ED, EB) xuất phát thẳng(AB.)Vì(AD (2)Từ (1) với (2) ta có:(DE (đpcm).
Bạn đang xem: Bài 13 trang 60 sgk toán 7 tập 2

Xem video bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài bác 2: quan hệ nam nữ giữa mặt đường vuông góc và con đường xiên, đường xiên với hình chiếu - rèn luyện (trang 59 - 60) khác • Giải bài bác 8 trang 59 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 cho hình 11, biết... • Giải bài xích 9 trang 59 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Để tập bơi lội nâng dần... • Giải bài bác 10 trang 59 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 chứng tỏ rằng trong... • Giải bài bác 11 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Một cách chứng minh... • Giải bài xích 12 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến hình 14. Ta call độ... • Giải bài bác 13 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến hình 16. Hãy chứng... • Giải bài bác 14 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Đố: Vẽ tam...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ nam nữ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài bác trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Bài 2: quan hệ tình dục giữa con đường vuông góc và mặt đường xiên, mặt đường xiên và hình chiếu - rèn luyện (trang 59 - 60)
• Giải bài xích 8 trang 59 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 9 trang 59 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 10 trang 59 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 11 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 12 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 13 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 14 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số cùng đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: những thống kê Chương 3: quan hệ tình dục giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số
Giải bài tập SGK Toán 7
Giải bài bác tập SGK Toán 7 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 7 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài tập Môn trang bị Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Nhân Chia Số Hữu Tỉ, Giải Toán 7 Bài 3

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12