Cho hình thang cân(ABCD ,,(AB//CD), ,E) là giao điểm của hai tuyến đường chéo. Minh chứng rằng(EA = EB,, EC = ED.)

Đang xem: bài bác 13 trang 74 sgk toán 8 tập 1

*

Do(ABCD) là hình thang cân nên: (AD = BC) (AC = BD) (widehatC = widehatD)Xét hai tam giác(ADC) và(BCD,) ta có: (AD = BC)(giả thiết) (AC = BD)(giả thiết) (DC)cạnh chungNên(ΔADC = ΔBCD) (c.c.c)(Rightarrow widehatACD = widehatBDC)(cặp góc tương ứng)Do kia tam giác(ECD) cân nặng tại(E,) nên(EC = ED)Ta lại có:(AC = BD) suy ra(EA = EB)

Lưu ý: Ngoài cách triệu chứng minh(ΔADC = ΔBCD) (c.c.c) ta còn có thể chứng minh(ΔADC = ΔBCD) (c.g.c) như sau:(AD = BC, ,, widehatC = widehatD, ,, DC)chung

 

*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 3: Hình thang cân nặng khác • Giải bài 11 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính độ dài các cạnh… • Giải bài xích 12 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến hình thang… • Giải bài 13 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang lại hình thang… • Giải bài xích 14 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Trong số tứ… • Giải bài bác 15 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 đến tam giác(ABC)…

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức – Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác – Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số – Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác – Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn – Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng – Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn – Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số – Hình học 8 • Giải bài bác 11 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 12 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 13 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 14 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 15 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Bạn đang xem: Bài 13 trang 74 sgk toán 8

READ: tuyển chọn Sinh ngôi trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt, Lycée Yersin

Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số


Post navigation


Previous: coi Phim 30 chưa hẳn Là hết “, coi Phim bố Mươi chưa hẳn Là Hết


Xem thêm: Bài 38 Trang 30 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 38, Giải Bài 38 Trang 30 Sgk Toán 8 Tập 2

Next: kinh nghiệm Sinh Nở bắt buộc Biết: Cổ Tử Cung Mở 1Cm Dày Là Gì, tín hiệu Cổ Tử Cung Mở Và phần đa Việc chị em Nên Làm