Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài (2m). Ban sơ bể không có nước. Sau khoản thời gian đổ vào bể (120) thùng nước, mỗi thùng đựng (20) lít thì mực nước của bể cao (0,8m).

a) Tính chiều rộng của bể nước.

b) tín đồ ta đổ sản xuất bể (60) thùng nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao từng nào mét?
Bạn đang xem: Bài 14 trang 104 sgk toán 8 tập 2

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Giả sử ( a) là chiều dài, ( b) là chiều rộng với ( c) là chiều cao. 

Ta áp dụng các công thức sau :

 (V = a.b.c); (b= V :( a.c)); (c= V :S_mbox1 đáy = V : (a.b));


Lời giải bỏ ra tiết

a) Thể tích nước đổ vào là:

(120 . 20 = 2400 (l) =2400dm^3= 2,4) ((m^3) )

Chiều rộng lớn của bể nước là:

(2,4 : (2 . 0,8) = 1,5 (m))

b) Thể tích nước đổ cung ứng bể là :

(60 . Trăng tròn = 1200 (l) =1200dm^3= 1,2) ((m^3) ) 

Thể tích của bồn tắm là:

(2,4 +1,2 = 3,6(m^3) )

Chiều cao của bồn tắm là:

(3,6 : (2 . 1,5) = 1,2(m) ).
Xem thêm: Bài 71 Trang 141 Sgk Toán 7 Tập 1 Trang 141 Toán 7 Tập 1, Bài 71 Trang 141 Sgk Toán 7 Tập 1

Mẹo tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + edingsport.net"Ví dụ: "Bài 14 trang 104 SGK Toán 8 tập 2 edingsport.net"