- dựa vào bảng "tần số", ta hoàn toàn có thể tính số trung bình cùng của một dấu hiệu (gọi tắt là số trung bình cộng và kí hiệu là(overlineX)) như sau:

- Nhân từng cực hiếm với tần số tương ứng.

- Cộng tất cả các tích vừa tìm được.

- phân tách tổng đó mang đến số các giá trị (tức tổng các tần số).

Bài giải:

Bảng "tần số" ở bài tập 9 viết theo cột:

*

 


*

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: dục tình giữa các yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu