Kiểm tra xem giá chỉ trị(x = 3) là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:a)(2x + 3 b)(-4x > 2x + 5)c)(5 - x > 3x - 12)


Hướng dẫn:

Bước 1: nạm giá trị của (x = 3) vào nhị vế của bất phương trình.

Bạn đang xem: Bài 15 sgk toán 8 tập 2 trang 43

Bước 2: Đánh giá:

Nếu thu được bất đẳng thứcđúng thì (x = 3)là một nghiệm

Nếu thu được bất đẳng thức sai thì (x = 3) không là nghiệm.

Thay(x = 3) theo lần lượt vào từng bất phương trình, ta được:

a) (2.3 + 3 (sai)

Vậy(x = 3) ko là nghiệm của bất phương trình.

b) (-4.3 > 2.3 + 5 Leftrightarrow -12 > 11)(sai)

Vậy(x = 3) không là nghiệm của bất phương trình.

c) (5 - 3 > 3.3 -12 Leftrightarrow 2 > -3)(đúng)

Vậy(x = 3) là nghiệm của bất phương trình.

Xem thêm: Thang Bảng Lương Là Gì - Trách Nhiệm Xây Dựng Thang Lương


Xem clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này tại chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài tập bài 3: Bất phương trình một ẩn khác • Giải bài xích 15 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 2 bình chọn xem giá... • Giải bài 16 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Viết cùng biểu diễn... • Giải bài 17 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hình vẽ sau đây biểu... • Giải bài bác 18 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hãy lập bất phương...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như - Hình học 8
bài xích trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 3: Bất phương trình một ẩn
• Giải bài 15 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 16 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 17 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 18 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12