Hướng dẫn giải bài §4. Đơn thức đồng dạng, chương IV – Biểu thức đại số, sách giáo khoa toán 7 tập hai. Nội dung bài giải bài bác 15 16 17 18 trang 34 35 sgk toán 7 tập 2 bao gồm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, phương thức giải bài tập phần đại số tất cả trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 15 trang 34 sgk toán 7 tập 2

Lý thuyết

1. Đơn thức đồng dạng

Hai đối kháng thức đồng dạng là hai đơn thức có thông số khác 0 và tất cả cùng phần biến.

Ví dụ: (frac-12xy^2, 5xy^2, xy^2, frac-75xy^2) là những 1-1 thức đồng dạng (vì các đơn thức này còn có hệ số không giống 0 và gồm chung phần biến chuyển (xy^2))

Chú ý: Các số khác 0 được hotline là những đối chọi thức đồng dạng.

2. Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng

Để cùng (hay trừ) hai đối chọi thức đồng dạng, ta cùng (hay trừ) những hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Ví dụ:

Cộng hai đối kháng thức (2x) và (5x): (2x+5x=(2+5)x=7x).

Cộng hai đối chọi thức (frac-12x^3y) và (x^3y): (frac-12x^3y+x^3y=(frac-12+1)x^3y=frac12x^3y).

Dưới đó là phần hướng dẫn vấn đáp các thắc mắc có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy gọi kỹ thắc mắc trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 33 sgk Toán 7 tập 2

Cho đối kháng thức (3x^2yz).

a) Hãy viết ba solo thức có phần biến đổi giống phần biến chuyển của đối kháng thức đang cho.

b) Hãy viết ba solo thức bao gồm phần phát triển thành khác phần trở nên của solo thức đang cho.

Trả lời:

Phần biến hóa của 1-1 thức (3x^2yz) là (x^2yz)

a) Ba đối chọi thức gồm phần trở thành giống phần biến của đối kháng thức đã đến là:

(5x^2yz;111x^2yz;,dfrac12x^2yz)

b) Ba đối kháng thức tất cả phần biến đổi khác phần trở thành của đối chọi thức đã mang đến là:

(xyz; ext 3x^2y^2z; ext 14x^3y^2z^2)

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 33 sgk Toán 7 tập 2

Ai đúng? Khi đàm luận nhóm, các bạn Sơn nói: “(0,9xy^2) cùng (0,9x^2y) là hai đối chọi thức đồng dạng” các bạn Phúc nói: “Hai đối chọi thức trên ko đồng dạng”. Ý loài kiến của em?

Trả lời:

Phần biến của đơn thức (0,9xy^2) là (xy^2).

Phần đổi thay của đối chọi thức (0,9x^2y) là (x^2 y).

Ta thấy phần biến của hai 1-1 thức không giống nhau nên hai đối chọi thức đó không đồng dạng. Vậy chúng ta Phúc đúng.

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 34 sgk Toán 7 tập 2

Hãy kiếm tìm tổng của ba đối chọi thức: (xy^3; ext 5xy^3) với ( – 7xy^3).

Xem thêm: Roast Là Gì ? Phân Biệt Roasted, Grill, Barbecue Trong Chế Biến Món Ăn

Trả lời:

Ta có: (xy^3 + 5xy^3 + ( – 7xy^3) )

(,= left( 1+ 5 – 7 ight).xy^3 )(,= (-1).xy^3 =- xy^3)

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài bác 15 16 17 18 trang 34 35 sgk toán 7 tập 2. Chúng ta hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

edingsport.net trình làng với chúng ta đầy đủ phương thức giải bài bác tập phần đại số 7 kèm bài giải chi tiết bài 15 16 17 18 trang 34 35 sgk toán 7 tập 2 của bài §4. Đơn thức đồng dạng trong chương IV – Biểu thức đại số cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài xích tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài xích 15 16 17 18 trang 34 35 sgk toán 7 tập 2

1. Giải bài xích 15 trang 34 sgk Toán 7 tập 2

Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

$frac53$$x^2$y; x$x^y$; -$frac12$$x^2$y; -2x$y^2$; $x^2$y; $frac14$x$y^2$; -$frac25$$x^2$y; $xy$

Bài giải:

Các đơn thức đồng dạng được xếp như sau:

Nhóm 1: $frac53$$x^2$y; -$frac12$$x^2$y; $x^2$y; -$frac25$$x^2$y

Nhóm 2: x$x^y$; -2x$y^2$; $frac14$ x$y^2$

2. Giải bài 16 trang 34 sgk Toán 7 tập 2

Tìm tổng của ba đối chọi thức: 25x$y^2$; 55x$y^2$ với 75x$y^2$

Bài giải:

Tổng của ba solo thức:

25x$y^2$ + 55x$y^2$ + 75x$y^2$ = $(25 + 55 + 75)xy^2$ = 155x$y^2$

3. Giải bài 17 trang 35 sgk Toán 7 tập 2

Tính quý giá của biểu thức sau trên $x = 1$ cùng $y = -1$

$frac12$$x^5$y – $frac34$$x^5$y + $x^5$y

Bài giải:

Ta có: $frac12$$x^5$y – $frac34$$x^5$y + $x^5$y = ($frac12$ – $frac34$ + 1) $x^5$y = $frac34$$x^5$y

Thay $x = 1, y = -1$, ta được: $frac34$$1^5$.(-1) = – $frac34$

4. Giải bài xích 18 trang 35 sgk Toán 7 tập 2

Đố: Tên PDF EPUB PRC AZW miễn phí đọc trên điện thoại thông minh – đồ vật tính, áp dụng đọc tệp tin epub, prc reader, azw reader của người sáng tác cuốn Đại Việt sử kí dưới thời vua è Nhân Tông được đặt cho một đường phố ở tp hà nội Hà Nội. Em sẽ biết tên tác giả đó bằng cách tình tổng cùng hiệu dưới đây rồi viết chữ tương xứng vào ô dưới công dụng được đến trong bảng sau:

V 2$x^2$ + 3$x^2$ – $frac12$$x^2$ ; Ư 5xy – $frac13$xy + xy

N -$frac12$$x^2$ + $x^2$ ; U -6$x^2$y – 6$x^2$y

H xy – 3xy + 5xy ; Ê 3x$y^2$ – (-3x$y^2$)

Ă 7$y^2$$z^3$ + (-7$y^2$$z^3$) ; L -$frac15$$x^2$ + (-$frac15$$x^2$)

Bài giải:

Ta có:

V = 2$x^2$ + 3$x^2$ – $frac12$$x^2$ = (2 + 3 – $frac12$)$x^2$ = $frac12$$x^2$

Ư = 5xy – $frac13$xy + xy = (5 – $frac13$ + 1)xy = $frac173$xy

N = -$frac12$$x^2$ + $x^2$ = (-$frac12$ + 1)$x^2$ = $frac12$$x^2$

U = -6$x^2$y – 6$x^2$y = (-6 – 6) $x^2$y = -12$x^2$y

H = xy – 3xy + 5xy = (1 – 3 + 5)xy = 3xy

Ê = 3x$y^2$ – (-3x$y^2$) = 3x$y^2$ + 3x$y^2$ = 6x$y^2$

Ă = 7$y^2$$z^3$ + (-7$y^2$$z^3$) = (7 – 7) $y^2$$z^3$ = 0

L = -$frac15$$x^2$ + (-$frac15$$x^2$) = (-$frac15$ – $frac15$)$x^2$ = -$frac25$$x^2$

Thay vào bảng ta được:

-$frac25$$x^2$

6x$y^2$

$frac92$$x^2$

0

$frac12$$x^2$

3xy

$frac173$xy

-12$x^2$y

L

Ê

V

Ă

N

H

Ư

U

Vậy người sáng tác của cuốn Đại Việt sử kí là Lê Văn Hưu.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 cùng với giải bài bác 15 16 17 18 trang 34 35 sgk toán 7 tập 2!