Tóm tắt kim chỉ nan và giải bài xích 15,16 trang 67; bài 17, 18, 19, 20, 21, 22 trang 68 Toán 8 tập 2: Tính hóa học đường phân giác của tam giác + Luyện tập.

Bạn đang xem: Bài 15 trang 67 sgk toán 8 tập 2

Trong tam giác, đường phân giác của một góc phân chia cạnh đối lập thành hai đoạn tỉ trọng với nhị cạnh kề của nhị đoạn ấy.

Chú ý:

Định lí vẫn đúng với đường phân giác của góc không tính của tamgiác

Đáp án cùng giải bài tập bài 3 Toán 8 tập 2 trang 67, 68.

Bài 15. Tính x vào hình 24 và có tác dụng tròn hiệu quả đến chữ số thập phân thứ nhất.

a) AD là tia phân-giác của ∆ABC nên

=> x = 5,6

b) PQ là con đường phân-giác của ∆PMN nên

Áp dụng tính chất của tỉ trọng thức:

=> x≈ 7,3

Bài 16. ΔABC bao gồm độ dài các cạnh AB= m, AC= n cùng AD là đường phân giác. Chứng minh rằng tỉ số diện tích ΔABD và diện tích ΔACD bằng m

Kẻ AH ⊥ BC

Ta có:

SABD = 1/2 AH.BD

SADC  = 1/2 AH.DC

Mặt khác: AD là con đường phângiác của ∆ABC

Bài 17 trang 68. Cho ΔABC với con đường trung tuyến AM. Tia phân giác của ∠AMB cắt cạnh AB làm việc D, tia phângiác của ∠AMC cắt cạnh AC ở E. Chứng minh rằng DE // BC(h25)

Ta bao gồm MD là đường phângiác của ΔABM


Quảng cáo


ME là con đường phân-giác của ΔACM

Mà MB = MC( AM là mặt đường trung tuyến)

Bài 18. ΔABC tất cả AB= 5cm, AC= 6cm, BC= 7cm. Tia phân giác của ∠BAC cắt BC tại E. Tính những đoạn EB, EC.

Giải:

AE là mặt đường phângiác của ΔABC nên:

Áp dụng đặc thù tỉ lệ thức:

EC = BC- BE ≈ 3,8

Bài 19. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Đường thẳng a tuy vậy song cùng với DC, cắt các cạnh AD cùng BC theo thiết bị tự là E cùng F.

Chứng minh rằng:

Giải:


Quảng cáo


a) Nối AC cắt EF trên O

∆ADC gồm EO // DC =>

∆ABC bao gồm OF // AB =>

Từ 1 cùng 2 =>

Bài 20 trang 68 Toán 8 tập 2. Cho hình thang ABCD (AB //CD). Nhì đường chéo cánh AC với BD cắt nhau trên O. Đường thẳng A qua O và tuy vậy song với lòng của hình thang cắt các cạnh AD, BC theo sản phẩm tự E với F(h26)

Chứng minh rằng OE = OF.

Do EF//CD, theo HQ của ĐL Talet vào ΔACD ta có: EO/CD = AO/AC (1)Trong ΔBCD ta có:OF/CD = BO/BD (2)Do AB//CD, theo ĐL Talet, vào ΔOCD, ta có:OB/OD = OA/OC=> OB/OB+OD = OA/OA+OC=> BO/BD = AO/AC (3)Từ những đẳng thức 1,2,3 ta có:EO/CD = OF/CD=> OE=OF

Bài 21. a) đến ΔABC với mặt đường trung con đường AM và con đường phân giác AD. Tính diện tích s ΔADM, biết AB= m, AC= n( n>m). Và diện tích của ΔABC là S.

b) mang đến n = 7cm, m = 3cm. Hỏi diện tích ΔADM chiếm bao nhiêu xác suất diện tích ΔABC.

Xem thêm: " Vocational School Là Gì ?, Từ Điển Anh Từ Điển Anh

a) Ta tất cả AB Ta có: BD/DC = AB/AC (2) (Tính chất đường phân giác của tam giác)Từ (1) với (2) ta có: DB ⇒ D nằm trong lòng B cùng MGọi S1 là diện tích ΔABDGọi S2 là diện tích ΔACDSuy ra:

b) Từ kết quả câu a ta có:

Bài 22 trang 68. Đố: Hình 27 cho thấy có 6 góc bởi nhau:

Kích thước các đoạn thẳng đã có được ghi bên trên hình. Hãy cấu hình thiết lập những tỉ lệ thức từ kích cỡ đã cho.