Tính: (-2/3 + 3/7) : 4/5 + (-1/3 + 4/7) : 4/5.. Bài 16 trang 13 sgk toán 7 tập 1 – Nhân phân tách số hữu tỉ

Bài 16. Tính

a) ((frac-23 + frac37): frac45 + (frac-13 + frac47) : frac45)

b) (frac59: (frac111 – frac522) + frac59 :(frac115 – frac23))

*

a) ((frac-23 + frac37): frac45 + (frac-13 + frac47) : frac45)Quảng cáo

 = ((frac-23+ frac37+ frac-13 +frac47):frac45 = (frac-33 +frac77): frac45 = (-1+1):frac45 = 0)

b) (frac59: (frac111 – frac522) + frac59 :(frac115 – frac23)) = (frac59: frac2 – 522 + frac59: frac1-1015 = frac59.frac22-3+frac59.frac15-9 = frac59(frac22-3 + frac15-9)=frac59.frac-273= 5.(-1)=-5)


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 15 trang 12 Toán 7 tập 1, Em hãy tìm cách ” nối” những số ở các chiếc là bởi dấu những phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu
Bài tiếp theoBài 28 trang 80 sgk Toán 8 tập 1, mang lại hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thằng EF giảm BD nghỉ ngơi I, giảm AC
Danh sách bài bác tập
Bài 15 trang 12 Toán 7 tập 1, Em hãy tìm phương pháp ” nối” những số ở các chiếc là bằng dấu những phép...

Bạn đang xem: Bài 16 trang 13 sgk toán 7 tập 1


Bài 14 trang 12 sgk Toán 7 tập 1, Điền các số hữu tỉ tương thích vào ô trống
Bài 13 trang 12 sgk Toán 7 tập 1, Tính -3/4 . 12/-5 (-25/6).
Bài 12 trang 12 sgk Toán 7 tập 1, từng câu có rất nhiều đáp án, chẳng hạn:
Bài 11 trang 12 Toán 7 tập 1, bài 11 tính:-2/7 . 21/8; b) 0,24 . 15/4
Lý thuyết nhân, chia số hữu tỉ, Phép nhân trong Q gồm các đặc điểm cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân cùng với 1,...
Mục lục môn Toán 8


TOÁN 7 TẬP 1 - ĐẠI SỐ

Chương 1. Số hữu tỉ, số thực

Xem đầy đủ: Toán 7


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
C3 trang 28 sgk Lý lớp 7, Hãy quan gần kề dây cao su đặc và lắng nghe,
Nguồn âm - C3 trang 28 sgk đồ dùng lí lớp 7. Hãy quan tiếp giáp dây cao su đặc và lắng nghe,...
Bài 3.2 trang 9 SBT Lý 7: Đứng cùng bề mặt đất, trường vừa lòng nào sau đây ta thấy có nguyệt
Đứng cùng bề mặt đất, trường vừa lòng nào sau đây ta thấy tất cả nguyệt thực?. Bài bác 3.2 trang 9 Sách bài xích tập (SBT) đồ gia dụng lí...
Câu 41 trang 142 Sách bài bác tập Toán 7 tập 1: minh chứng rằng AC // BD.

Xem thêm: Giải Toán 7 Tập 2 Bài 4 Trang 9, Toán 7 Trang 66, 67


Chứng minh rằng AC // BD.. Câu 41 trang 142 Sách bài bác Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1 - Bài 4: Trường hợp...