Quy đồng mẫu thức các phân thức sau (có thể áp dụng quy tắc thay đổi dấu so với một phân thức nhằm tìm chủng loại thức chung dễ ợt hơn)a)(dfrac4x^2 - 3x + 5x^3 - 1,,,dfrac1 - 2xx^2 + x + 1;,,-2)

b)(dfrac10x + 2,,,dfrac52x - 4;,, dfrac16 - 3x)
Bạn đang xem: Bài 16 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn:

Bước 1: Phân tích những mẫu thức thành nhân tử rồi tìm chủng loại thức chung

Bước 2: kiếm tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu mã thức

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của từng phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Bài giải

a) Ta có(MTC = (x - 1)(x^2 + x + 1))

Khi đó:( dfrac4x^2 - 3x + 5x^3 - 1 = dfrac4x^2 - 3x + 5(x - 1)(x^2 + x + 1))

(dfrac1 - 2xx^2 + x + 1 = dfrac(x - 1)(1 - 2x)(x - 1)(x^2 + x + 1) )

(-2 = dfrac-2(x - 1)(x^2 + x + 1)(x - 1)(x^2 + x + 1) )

b) Phân tích những mẫu ra vượt số(x + 2; ,, 2x - 4 = 2(x - 2);,,3x - 6 = 3(x - 2))

Suy ra(MTC = 6(x - 2)(x + 2))

Khi đó:(dfrac10x + 2 = dfrac10.6(x - 2)6(x - 2)(x + 2) = dfrac60(x - 2)6(x - 2)(x + 2))

(dfrac52x - 4= dfrac5.3.(x + 2)2.(x - 2).3(x + 2) = dfrac15(x + 2)6(x - 2)(x + 2))

(dfrac16 - 3x = dfrac-13(x - 2) = dfrac-1.2(x+ 2)3(x - 2).2(x + 2) = dfrac-2(x+ 2)6(x - 2)(x + 2))


Xem đoạn clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 4: Quy đồng chủng loại thức các phân thức khác • Giải bài xích 14 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Quy đồng mẫu thức các... • Giải bài bác 15 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Quy đồng mẫu mã thức các... • Giải bài 16 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Quy đồng mẫu thức các... • Giải bài xích 17 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Mang đến hai phân...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các - Hình học 8
bài xích trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 4: Quy đồng mẫu thức các phân thức
• Giải bài 14 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 15 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 16 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 17 trang 43 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Pfc Là Gì ? Điện Tử Cơ Bản #65

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12