Bài 16 trang 45 SGK Toán 9

Bài 16 trang 45 SGK Toán 9 tập 2 cách làm nghiệm của phương trình bậc hai với giải mã chi tiết, ví dụ theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 9. Tài liệu được soạn và đăng mua với phía dẫn chi tiết các bài tập khớp ứng với từng bài học kinh nghiệm trong sách góp cho các bạn học sinh ôn tập cùng củng cố những dạng bài bác tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Chúc chúng ta học tập tốt!

Giải bài 16 Toán 9 trang 45

Bài 16 (trang 45 SGK): Dùng cách làm nghiệm của phương trình bậc hai nhằm giải những phương trình bậc hai sau:

a) 2x2 – 7x + 3 = 0

b) 6x2 + x + 5 = 0

c) 6x2 + x – 5 = 0

d) 3x2 + 5x + 2 = 0

e) y2 – 8y + 16 = 0

f) 16z2 + 24z + 9 = 0
Bạn đang xem: Bài 16 trang 45 sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn giải

Đối với phương trình bậc hai bao gồm dạng ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) cùng biệt thức ∆ = b2 – 4ac

+ nếu như ∆ > 0 thì phương trình tất cả hai nghiệm phân biệt

*

+ ví như ∆ = 0 thì phương trình có nghiệm kép

*

+ ví như ∆

Lời giải đưa ra tiết

a) 2x2 – 7x + 3 = 0

Ta có a = 2; b = -7; c = 3

Tính biệt thức ∆ ta có:

∆ = (-7)2 – 4.2.3 = 25 > 0

=> Phương trình gồm hai nghiệm phân biệt

=>

*

=>

*

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm S = 3; 1/2

b) 6x2 + x + 5 = 0

Ta tất cả a = 6; b = 1; c = 5

Tính biệt thức ∆ ta có:

∆ = 12 – 4.6.5 = -119 Phương trình vô nghiệm

Vậy phương trình vô nghiệm

c) 6x2 + x – 5 = 0

Ta tất cả a = 6; b = 1; c = - 5

Tính biệt thức ∆ ta có:

∆ = 12 + 4.6.5 = 121 > 0

=> Phương trình gồm hai nghiệm phân biệt

=>

*

=>

*

Vậy phương trình tất cả tập nghiệm S = -1; 5/6

d) 3x2 + 5x + 2 = 0

Ta bao gồm a = 3; b = 5; c = 2

Tính biệt thức ∆ ta có:

∆ = 52 – 4.3.2 = 1 > 0

=> Phương trình bao gồm hai nghiệm phân biệt

=>

*

=>

*

Vậy phương trình có tập nghiệm S = -1; -2/3

e) y2 – 8y + 16 = 0

Ta bao gồm a = 1; b = -8; c = 16

Tính biệt thức ∆ ta có:

∆ = (-8)2 – 4.1.16 = 0


=> Phương trình có nghiệm kép

=>

*

Vậy phương trình gồm tập nghiệm S = 4

f) 16z2 + 24z + 9 = 0

Ta có a = 16; b = 24; c = 9

Tính biệt thức ∆ ta có:

∆ = (24)2 – 4.16.9 = 0

=> Phương trình gồm nghiệm kép

=>

*

Vậy phương trình gồm tập nghiệm S = -3/4

-----------------------------------------------------

Trên đây là lời giải cụ thể Bài 16 trang 45 SGK Toán 9 tập 2 cho các em học viên tham khảo, cố gắng được giải pháp giải các dạng toán của Chương 4 Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) Phương trình bậc nhị một ẩn.

Xem thêm: Bài 43 Trang 20 Sgk Toán 8 Tập 1, Giải Bài 43 Trang 20

Với giải mã hướng dẫn cụ thể các bạn cũng có thể so sánh hiệu quả của mình từ đó chũm chắc kỹ năng và kiến thức Toán lớp 9. Chúc chúng ta học giỏi và nhớ liên tiếp tương tác cùng với edingsport.net để sở hữu thêm nhiều tài liệu chất lượng miễn tổn phí nhé!