Cho tam giác vuông có một góc(60^o) cùng cạnh huyền gồm độ lâu năm là 8. Hãy tìm kiếm độ nhiều năm của cạnh đối lập với góc (60^o).
Bạn đang xem: Bài 16 trang 77 sgk toán 9 tập 1

Xét tam giác ABC vuông trên A có (widehatB=60^o,BC=8).

*
Ta có:(sin B=dfracACBC Leftrightarrow AC=BC.sin BLeftrightarrow AC=8.sin 60^o=4sqrt3 )

Ghi nhớ:

Cho tam giác ABC vuông trên A, khi đó

( eginalign & sin B=dfracACBC;cos B=dfracABBC \ & operatornametgB=dfracACAB;operatornamecotgB=dfracABAC \ endalign)


Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 2: Tỉ con số giác của góc nhọn khác • Giải bài 10 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Vẽ một tam giác vuông... • Giải bài 11 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho tam giác ABC vuông... • Giải bài 12 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy viết các tỉ số... • Giải bài 13 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Dựng góc nhọn... • Giải bài bác 14 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 áp dụng định nghĩa... • Giải bài 15 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho tam giác ABC vuông... • Giải bài bác 16 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 đến tam giác vuông có... • Giải bài xích 17 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tìm(x) vào hình...


Xem thêm: Bài 54 Trang 103 Sgk Toán 7 Tập 1 03, Bài 54 Trang 103 Toán 7 Tập 1

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình cầu - Hình học tập 9