Giải các phương trình:a)(7 + 2x = 22 - 3x)b)(8x - 3 = 5x + 12)c)(x - 12 + 4x = 25 + 2x - 1)d)(x + 2x + 3x - 19 = 3x + 5)e)(7 - (2x + 4) = -(x + 4))f)((x - 1) - (2x - 1) = 9 - x)
Bạn đang xem: Bài 17 trang 14 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn:

+ bước 1: Chuyển những hạng tử cất ẩn qua một vế, những hằng số sang vế còn lại

+ bước 2: Thu gọn cùng giải phương trình dấn được.

Bài giải

a)(7 + 2x = 22 - 3x)(Leftrightarrow 2x + 3x = 22 - 7)(Leftrightarrow 5x = 15)(Leftrightarrow x = 3)Vậy phương trình có nghiệm là(x = 3)b)(8x - 3 = 5x + 12)(Leftrightarrow 8x - 5x = 12 + 3)(Leftrightarrow 3x = 15)(Leftrightarrow x = 5)Vậy phương trình gồm nghiệm là(x = 5)c)(x - 12 + 4x = 25 + 2x - 1)(Leftrightarrow 5x - 12 = 24 + 2x)(Leftrightarrow 5x - 2x = 24 + 12)(Leftrightarrow 3x = 36)(Leftrightarrow x = 12)Vậy phương trình có nghiệm là(x = 12)d)(x + 2x + 3x - 19 = 3x + 5)(Leftrightarrow 6x - 19 = 3x + 5)(Leftrightarrow 6x - 3x = 5 + 19)(Leftrightarrow 3x = 24)(Leftrightarrow x = 8)Vậy phương trình bao gồm nghiệm là(x = 8)e)(7 - (2x + 4) = -(x + 4))(Leftrightarrow 7 - 2x - 4 = -x - 4)(Leftrightarrow 3 - 2x = -x - 4)(Leftrightarrow -2x + x = -4 - 3)(Leftrightarrow -x = -7)(Leftrightarrow x = 7)Vậy phương trình bao gồm nghiệm là(x = 7)f)((x - 1) - (2x - 1) = 9 - x)(Leftrightarrow x - 1 - 2x + 1 = 9 - x)(Leftrightarrow -x = 9 - x)(Leftrightarrow -x + x = 9)(​Leftrightarrow 0 = 9)(vô lí)Vậy phương trình vô nghiệm


Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 khác • Giải bài bác 10 trang 12 - SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm khu vực sai và sửa... • Giải bài xích 11 trang 13 - SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài bác 12 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 13 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 các bạn Hòa giải phương... • Giải bài bác 14 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Số làm sao trong ba... • Giải bài bác 15 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một xe sản phẩm khởi hành... • Giải bài bác 16 trang 13 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Viết phương trình biểu... • Giải bài 17 trang 14 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 18 trang 14 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần nhiều - Hình học tập 8


Xem thêm: Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ Là Gì, Cách Cộng Trừ Nhân Chia Số Thập Phân

bài xích trước bài sau