Bài 17 trang 49 SGK Toán 9

Bài 17 trang 49 SGK Toán 9 tập 2 Công thức sát hoạch gọn với giải thuật chi tiết, rõ ràng theo khung lịch trình sách giáo khoa Toán 9. Tài liệu được biên soạn và đăng cài đặt với phía dẫn cụ thể các bài xích tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho chúng ta học sinh ôn tập với củng cố các dạng bài xích tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Chúc các bạn học tập tốt!

Giải bài bác 17 Toán 9 trang 49

Bài 17 (trang 49 SGK): Xác định a, b", c rồi sử dụng công thức nghiệm thu sát hoạch gọn giải những phương trình:

a) 4x2 + 4x + 1 = 0

b) 13852x2 – 14x + 1 = 0

c) 5x2 – 6x + 1 = 0

d)

*
Bạn đang xem: Bài 17 trang 49 sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn giải

Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a không giống 0) có a với c trái dấu tức a.c 2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) với b = 2b’; biệt thức ∆’ = b’2 – ac

+ nếu ∆’ > 0 thì phương trình gồm hai nghiệm phân biệt

*

+ trường hợp ∆’ = 0 thì phương trình có nghiệm kép

*

+ nếu như ∆’

Lời giải chi tiết

a) 4x2+ 4x + 1 = 0

Có a = 4; b’ = 2; c = 1;

Δ’ = (b’)2 – ac = 22 – 4.1 = 0

Phương trình gồm nghiệm kép là:

*

b) 13852x2– 14x + 1 = 0

Có a = 13852; b’ = -7; c = 1;

Δ’ = (b’)2 – ac = (-7)2 – 13852.1 =49 – 13852 = -13803 2– 6x + 1 = 0

Có: a = 5; b’ = -3; c = 1;

Δ’ = (b’)2 – ac = (-3)2 – 5.1 = 9 – 5 = 4 > 0

Phương trình có hai nghiệm phân biệt:

*

d)

*

*

----> câu hỏi tiếp theo: bài 17 trang 49 SGK Toán 9

-----------------------------------------------------

Trên đây là lời giải cụ thể Bài 17 trang 49 SGK Toán 9 tập 2 cho những em học sinh tham khảo, cầm cố được cách giải các dạng toán của Chương 4 Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) Phương trình bậc hai một ẩn.

Xem thêm: Giải Bài 41 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 2, 43, 44 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 2

Với giải thuật hướng dẫn chi tiết các chúng ta cũng có thể so sánh tác dụng của mình từ đó cố chắc kiến thức và kỹ năng Toán lớp 9. Chúc chúng ta học xuất sắc và nhớ thường xuyên tương tác cùng với edingsport.net để có thêm nhiều tài liệu chất lượng miễn phí tổn nhé!