Hình thang(ABCD ,,(AB // CD)) có(widehatACD = widehatBDC.) chứng tỏ rằng(ABCD) là hình thang cân.
Bạn đang xem: Bài 17 trang 75 sgk toán 8 tập 1

*

Hướng dẫn:Bước 1: hội chứng minh(OD = OC)Bước 2: triệu chứng minh(OA = OB)Bước 3: hội chứng minh(AC = BD.) Từ kia suy ra(ABCD) là hình thang cân.

Bài giảiGọi(O) là giao điểm của(AC) và(BD.)Xét( riangleDOC,) ta có:(widehatD_1 = widehatC_1) (giả thiết)(Rightarrow riangleDOC)cân tại(O) (định nghĩa)(Rightarrow OD = OC)(tính chất) ((1))(AB // CD)(giả thiết)(Rightarrow widehatB_1 = widehatD_1)(cặp góc so le trong) ( widehatA_1 = widehatC_1) (cặp góc so le trong)Mà(widehatD_1 = widehatC_1) (giả thiết)(Rightarrow widehatA_1 = widehatB_1)(Rightarrow riangleOAB)cân tại(O) (định nghĩa)(Rightarrow OA = OB)(tính chất) ((2))Từ((1)) và((2) Rightarrow OA + OC = OB + OD)Hay(AC = BD)Hình thang(ABCD) có:(AC = BD) (chứng minh trên)(Rightarrow ABCD)là hình thang cân nặng (dấu hiệu nhận ra hình thang cân)


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập luyện tập (trang 75) khác • Giải bài 16 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến tam giác(ABC)... • Giải bài 17 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Hình thang(ABCD... • Giải bài 18 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 minh chứng định lý: "Hình... • Giải bài bác 19 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Mang lại ba...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết - Hình học 8
bài trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 75)
• Giải bài bác 16 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 17 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 18 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 19 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1


Xem thêm: Vàng 24K Là Gì ? Bảng Giá Vàng 24K Mới Nhất Hôm Nay Vàng 24K Là Gì

Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những