Tam giác(ABC) có(AB = 5cm,, AC = 6cm) và(BC = 7cm.) Tia phân giác của góc(BAC) giảm cạnh(BC) tại(E.) Tính các đoạn(EB, ,EC.)
Bạn đang xem: Bài 18 sgk toán 8 tập 2 trang 68

Hướng dẫn:

Trong tam giác, con đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành nhì đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề nhị đoạn ấy.

Áp dụng: đặc điểm dãy tỉ số bởi nhau:(dfrac a b =dfrac c d =dfrac a+cb+d)

*

( riangleABC) có:(AE)là đường phân giác của(widehatBAC) (giả thiết)(Rightarrow dfracEBEC = dfracABAC)(tính hóa học đường phân giác)(Rightarrow dfracEBAB = dfracECAC)Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta được:(dfracEBAB = dfracECAC = dfracEB + ECAB + AC = dfracBCAB + AC \ Rightarrow EB = dfracAB.BCAB + AC = dfrac5.76 + 5 = dfrac3511 = 3,18 ,, (cm))Ta có:(BE + EC = BC \ Rightarrow EC = BC - BE = 7 - 3,18 = 3,82 ,, (cm))Vậy(EB = 3,18 cm; , EC = 3,82 cm)


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập rèn luyện (trang 68) khác • Giải bài xích 18 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tam giác(ABC)... • Giải bài 19 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho hình thang(ABCD... • Giải bài trăng tròn trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang lại hình thang(ABCD... • Giải bài 21 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 a) mang đến tam giác(ABC)... • Giải bài 22 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Hình 27 mang đến biết...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông - Hình học 8
bài xích trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 68)
• Giải bài 18 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 19 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài đôi mươi trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 21 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 22 trang 68 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật dụng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: " Get Stuck Là Gì ? Get Stuck In Nghĩa Là Gì

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12