Lưu ý: trong thực hành, ta thường xuyên cộng, trừ, nhân nhị số thập phân theo quy tắc veef giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất và về dấu tương tự như đối với số nguyên.
Bạn đang xem: Bài 18 trang 15 sgk toán 7 tập 1

*

Tham khảo giải mã các bài tập bài 4: giá trị hoàn hảo nhất của một trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân - luyện tập (trang 15-16) khác • Giải bài bác 17 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 1) trong những khẳng định... • Giải bài bác 18 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính:a)(-5,17 -... • Giải bài 19 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Với bài tập: Tính... • Giải bài 20 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính nhanh:a)(6,3 +... • Giải bài 21 luyện tập trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) trong số phân số sau... • Giải bài 22 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 sắp đến xếp những số hữu... • Giải bài bác 23 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 dựa vào tính chất... • Giải bài bác 24 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Áp dụng tính chất các... • Giải bài xích 25 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài xích 26 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1 Sử dụng máy tính xách tay bỏ...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ tình dục giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
Bài 4: giá chỉ trị tuyệt đối của một trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - luyện tập (trang 15-16)
• Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 18 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 19 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 20 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 21 luyện tập trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 22 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 23 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 24 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 25 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 26 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1


Xem thêm: Giải Bài 11 Trang 40 Sgk Toán 8 Tập 2, 13, 14 Trang 40 Sgk Toán 8 Tập 2

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: những thống kê Chương 3: quan hệ giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số