Luyện tập bài bác §4. Quy đồng chủng loại thức nhiều phân thức, chương II – Phân thức đại số, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài xích giải bài 18 19 20 trang 43 44 sgk toán 8 tập 1 bao gồm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần đại số tất cả trong SGK toán sẽ giúp các em học viên học giỏi môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 19 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Lý thuyết

1. Tìm chủng loại thức chung

Khi quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, muốn tìm mẫu thức tầm thường ta có thể làm như sau:

1) Phân tích mẫu thức của các phân thức đã đến thành nhân tử

2) Mẫu thức phổ biến cần tìm là một tích mà các nhân tử được chọn như sau:

– Nhân tử bằng số của mẫu thức chung là tích các nhân tử bằng số ở các mẫu thức của các phân tử đã cho. (Nếu các nhân tử bằng số ở các mẫu thức là những số nguyên dương thì nhân tử bằng số của mẫu thức chung là BCNN của chúng);

– Với mỗi lũy thừa của cùng một biểu thức có mặt vào các mẫu thức, ta chọn lũy thừa với mẫu số cao nhất.

2. Quy đồng chủng loại thức

Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta có thể làm như sau:

– Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung;

– Tìm nhân tử phụ của mỗi biểu thức;

– Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Xem thêm: Bài 39 Trang 30 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 39, Bài 39 Trang 30 Môn Toán 8 Tập 2, Bài 39

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài xích 18 19 trăng tròn trang 43 44 sgk toán 8 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

edingsport.net reviews với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài xích tập phần đại số 8 kèm bài bác giải chi tiết bài 18 19 trăng tròn trang 43 44 sgk toán 8 tập 1 của bài §4. Quy đồng mẫu thức những phân thức trong chương II – Phân thức đại số cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài xích 18 19 đôi mươi trang 43 44 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài bác 18 trang 43 sgk Toán 8 tập 1

Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

a) $frac3x2x + 4$ cùng $fracx + 3x^2 – 4$

b) $fracx + 5x^2 + 4x + 4$ cùng $fracx3(x + 2)$

Bài giải:

a) Phân tích mẫu mã thành nhân tử:

$2x + 4 = 2(x + 2)$

$x^2 – 4 = (x – 2)(x + 2)$

$MTC: 2(x – 2)(x + 2)$

Quy đồng:

$frac3x2x + 4$ = $frac3x2(x + 2)$ = $frac3x(x – 2)2(x + 2)(x – 2)$

$fracx + 3x^2 – 4$ = $frac2(x + 3)2(x – 2)(x + 2)$ = $frac2x + 62(x – 2)(x + 2)$

b) Phân tích mẫu mã thành nhân tử:

$x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$

$MTC: 3(x + 2)^2$

Quy đồng:

$fracx + 5x^2 + 4x + 4$ = $fracx + 5(x + 2)^2$ = $frac3(x + 5)3(x + 2)^2$ = $frac3x + 153(x + 2)^2$

$fracx3(x + 2)$ = $fracx(x + 2)3(x + 2)(x + 2)$ = $fracx^2 + 2x3(x + 2)^2$.

2. Giải bài bác 19 trang 43 sgk Toán 8 tập 1

Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

a) $frac1x + 2$; $frac82x – x^2$

b) $x^2$ + 1; $fracx^4x^2 – 1$

c) $fracx^3x^3 – 3x^2y + 3xy^2 – y^3$; $fracxy^2 – xy$

Bài giải:

a) Phân tích mẫu thành nhân tử:

$2x – x^2 = -x(x – 2)$

$MTC: x(x – 2)(x + 2)$

Quy đồng:

$frac1x + 2$ = $fracx(x – 2)x(x – 2)(x + 2)$

$frac82x – x^2$ = $frac8-x(x – 2)$ = $frac-8x(x – 2)$ = $frac-8(x + 2)x(x – 2)(x + 2)$ = $frac-8x – 16)x(x – 2)(x + 2)$

b) $TC: x^2 – 1$

Quy đồng:

$x^2 + 1 $ = $frac(x^2 + 1)(x^2 – 1)x^2 – 1$ = $fracx^4 – 1x^2 – 1$

$fracx^4x^2 – 1$ = $fracx^4x^2 – 1$

c) Phân tích mẫu mã thành nhân tử:

$x^3 – 3x^2y + 3xy^2 – y^3 = (x – y)^3$

$y^2 – xy = -y(x – y)$

$MTC: y(x – y)^3$

Quy đồng:

$fracx^3x^3 – 3x^2y + 3xy^2 – y^3$ = $fracx^3(x – y)^3$ = $fracx^3y(x – y)^3y$

$fracxy^2 – xy$ = $frac-xy(x – y)$ = $frac-x(x – y)^2y(x – y)^3$

3. Giải bài 20 trang 44 sgk Toán 8 tập 1

Cho nhị phân thức: (1 over x^2 + 3x – 10) , (x over x^2 + 7x + 10)

Không dùng giải pháp phân tích các mẫu thức thành nhân tử, hãy chứng minh rằng hoàn toàn có thể quy đồng chủng loại thức nhị phân thức này với chủng loại thức tầm thường là

(x^3 + 5x^2 – 4x – 20)

Bài giải:

Ta phân chia đa thức (x^3 + 5x^2 – 4x – 20) cho từng mẫu của từng phân thức ta được:

(x^3 + 5x^2 – 4x – trăng tròn = left( x^2 + 3x – 10 ight)left( x + 2 ight))

( x^3 + 5x^2 – 4x – 20 = left( x^2 + 7x + 10 ight)left( x – 2 ight))

Vậy MTC = (x^3 + 5x^2 – 4x – 20)

Quy đồng:

(1 over x^2 + 3x – 10 = 1left( x + 2 ight) over left( x^2 + 3x – 10 ight)left( x + 2 ight) = x + 2 over x^3 + 5x^2 – 4x – 20)

(x over x^2 + 7x + 10 = xleft( x – 1 ight) over left( x^2 + 7x + 10 ight)left( x – 2 ight) = x^2 – 2x over x^3 + 5x^2 – 4x – 20)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 8 với giải bài 18 19 20 trang 43 44 sgk toán 8 tập 1!