Bài §4. Bất phương trình hàng đầu một ẩn, Chương IV – Bất phương trình số 1 một ẩn, sách giáo khoa toán 8 tập hai. Nội dung bài xích giải bài 19 đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 2 bao gồm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài bác tập phần đại số tất cả trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2


Lý thuyết

1. Hai quy tắc biến hóa bất phương trình

♦ Quy tắc đưa vế

Với các bất đẳng thức, ta rất có thể biến đổi:

(a + b

Giải các bất phương trình sau (dùng nguyên tắc nhân):

a) (2x 27.dfrac – 13) (⇔ x > -9)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình (- 3x -9}).

4. Trả lời thắc mắc 4 trang 45 sgk Toán 8 tập 2

Giải say mê sự tương đương:

a) (x + 3 6)

Trả lời:

a) (x+3 left( – 4 ight).left( dfrac – 32 ight))

( Leftrightarrow – 3x > 6)

Vậy (2x 6)

5. Trả lời thắc mắc 5 trang 46 sgk Toán 8 tập 2

Giải bất phương trình (- 4x – 8 8:left( – 4 ight)⇔ x > -2)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình (-4x -8 -2}).

Biểu diễn bên trên trục số:

*

6. Trả lời câu hỏi 6 trang 46 sgk Toán 8 tập 2

Giải bất phương trình: (-0,2x-0,2>0,4x-2)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& – 0,2x – 0,2 > 0,4x – 2 cr& Leftrightarrow – 0,2x – 0,4x > – 2 + 0,2 cr& Leftrightarrow – 0,6x > – 1,8 cr& Leftrightarrow x và Leftrightarrow x Dưới đấy là giải bài 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

edingsport.net giới thiệu với chúng ta đầy đủ phương thức giải bài bác tập phần đại số 8 kèm bài xích giải bỏ ra tiết bài 19 20 21 22 23 24 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 2 của bài §4. Bất phương trình hàng đầu một ẩn vào Chương IV – Bất phương trình bậc nhất một ẩn cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài xích tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài xích 19 đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 2

1. Giải bài bác 19 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải những bất phương trình (theo quy tắc đưa vế):

a) (x – 5 > 3);

b) (x – 2x -4x + 2);

d) (8x + 2 3 Leftrightarrow x > 5 + 3 Leftrightarrow x > 8).

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (x > 8).

b) (x – 2x -4x + 2 )

(Leftrightarrow -3x + 4x > 2) ( Leftrightarrow x > 2)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (x > 2).

d) (8x + 2

2. Giải bài 20 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải những bất phương trình (theo phép tắc nhân):

a) (0,3x > 0,6); b) (-4x 4); d) (1,5x > -9).

Bài giải:

a) (0,3x > 0,6)

( Leftrightarrow dfrac103.0,3x > 0,6.dfrac103)(Leftrightarrow x > 2)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (x> 2).

b) (-4x 12.left( – dfrac14 ight))(Leftrightarrow x > -3)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (x > -3).

c) (-x > 4)

( Leftrightarrow left( – x ight).left( – 1 ight) -9)

( Leftrightarrow dfrac32x > – 9) ( Leftrightarrow dfrac23.dfrac32x > – 9.dfrac23)( Leftrightarrow x > -6)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (x > -6).

3. Giải bài 21 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải thích sự tương đương sau:

a) (x – 3 > 1 Leftrightarrow x + 3 > 7);

b) (-x -6)

Bài giải:

a) Ta có (x – 3 > 1)

( Leftrightarrow x > 1 + 3) ( Leftrightarrow x > 4)

Ta bao gồm ( x + 3 > 7)

( Leftrightarrow x > 7 – 3) ( Leftrightarrow x > 4)

Hai bất phương trình (x – 3 > 1 ) với ( x + 3 > 7) gồm cùng tập nghiệm đề nghị tương đương.

b) Nhân cả nhị vế của bất phương trình (-x-6).

Vậy nhì bất phương trình ( – x – 6) tương đương.

4. Giải bài xích 22 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) (1,2x 2x + 3).

Bài giải:

a) (1,2x 2x + 3 )

( Leftrightarrow 3x – 2x > 3 -4 ) ( Leftrightarrow x > -1)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (S = left x > – 1 ight\) cùng được trình diễn trên trục số như sau:

*

5. Giải bài bác 23 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải những bất phương trình và màn biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) (2x – 3 > 0); b) (3x + 4 0 Leftrightarrow 2x > 3 Leftrightarrow x > 3 over 2 cr )

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: (S = left ,x > dfrac32 ight\)

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

*

b) Ta có:

(eqalign& 3x + 4 & Leftrightarrow x & 4 – 3x le 0 Leftrightarrow – 3x le – 4 cr& Leftrightarrow left( – 1 over 3 ight).left( – 3x ight) ge left( – 4 ight).left( – 1 over 3 ight) cr& Leftrightarrow x ge 4 over 3 cr )

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: (S = left x, ight\)

Biểu diễn tập nghiệm bên trên trục số:

*

d) Ta có:

(eqalign& 5 – 2x ge 0 Leftrightarrow – 2x ge – 5 cr& Leftrightarrow left( – 1 over 2 ight).left( – 2x ight) le left( – 5 ight).left( – 1 over 2 ight) cr& Leftrightarrow x le 5 over 2 cr )

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: (S = left ,x leqslant dfrac52 ight\)

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

*

6. Giải bài bác 24 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a) (2x – 1 > 5); b) (3x – 2 và 2x – 1 > 5 Leftrightarrow 2x > 5 + 1 cr& Leftrightarrow 2x > 6 Leftrightarrow x > 6:2 cr& Leftrightarrow x > 3 cr} )

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x > 3).

b) Ta có:

(eqalign& b),,3x – 2 và Leftrightarrow 3x và Leftrightarrow x và c),,2 – 5x le 17 Leftrightarrow – 5x le 17 – 2 cr& Leftrightarrow – 5x le 15 Leftrightarrow x ge 15:left( – 5 ight) cr& Leftrightarrow x ge – 3 cr )

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x ≥ -3)

d) Ta có:

(eqalign& d),,3 – 4x ge 19 Leftrightarrow – 4x ge 19 – 3 cr& Leftrightarrow – 4x ge 16 Leftrightarrow x le 16:left( – 4 ight) cr& Leftrightarrow x le – 4 cr )

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x ≤ -4)

7. Giải bài bác 25 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải những bất phương trình:

a) ( dfrac23x > -6); b) ( -dfrac56x 2); d) (5 – dfrac13x > 2).

Bài giải:

a) Ta có:

(eqalign& 2 over 3x > – 6 cr& Leftrightarrow 3 over 2.2 over 3x > 3 over 2.left( – 6 ight) cr& Leftrightarrow x > – 9 cr )

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x > -9)

b) Ta có:

(eqalign& – 5 over 6x và Leftrightarrow left( – 6 over 5 ight).left( – 5 over 6 ight).x > 20.left( – 6 over 5 ight) cr& Leftrightarrow x > – 24 cr )

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x > -24).

Xem thêm: Giải Bài 35 Toán 8 Tập 2 5 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 35 Trang 25 Sgk Toán 8 Tập 2

c) Ta có:

(eqalign{& 3 – 1 over 4x > 2 cr& Leftrightarrow – 1 over 4x > 2 – 3 Leftrightarrow – 1 over 4x > – 1 cr& Leftrightarrow left( – 4 ight).left( – 1 over 4 ight).x & Leftrightarrow x & d),,5 – 1 over 3x > 2 cr& Leftrightarrow – 1 over 3x > 2 – 5 Leftrightarrow – 1 over 3x > – 3 cr& Leftrightarrow left( – 3 ight).left( – 1 over 3 ight).x & Leftrightarrow x

8. Giải bài xích 26 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Hình vẽ sau trình diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Kể bố bất phương trình gồm cùng tập nghiệm)

*

Bài giải:

a) Hình a) biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:

(x le 12;,dfrac12x le 6;,x – 5 le 7)

b) Hình b) màn biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:

(x ge 8;,x + 4 ge 12;, dfrac – 12x le – 4)

9. Giải bài bác 27 trang 48 sgk Toán 8 tập 2

Đố. Soát sổ xem quý giá (x = -2) bao gồm là nghiệm của bất phương trình sau không:

a) (x + 2x^2 – 3x^3 + 4x^4 – 5 0,003).

Bài giải:

a) (x + 2x^2 – 3x^3 + 4x^4 – 5 0,003)

(Leftrightarrow x

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với giải bài xích 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 2!