- luật lệ nhân solo thức với đa thức: ước ao nhân một 1-1 thức với một nhiều thức ta nhân 1-1 thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng những tích với nhau.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 5 sgk toán 8 tập 1

- sau khoản thời gian rút gọn gàng ta thay những giá trị khớp ứng của (x) và (y) nhằm tìm giá trị của biểu thức đó.

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& xleft( x - y ight) + yleft( x + y ight) cr & = x.x + x.( - y) + y.x + y.y cr & = x^2-xy + yx + y^2 cr & = x^2 + y^2 cr )

Với (x = -6, y = 8) biểu thức có mức giá trị là (left( - 6 ight)^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100)


LG b.

(x(x^2 - m y) - x^2left( x m + m y ight) + y m (x^2- m x) ) tại (x = dfrac12) với (y = -100).

Phương pháp giải:

Áp dụng:

- nguyên tắc nhân solo thức với nhiều thức: hy vọng nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức cùng với từng số hạng của đa thức rồi cộng những tích cùng với nhau.

- sau thời điểm rút gọn gàng ta thay các giá trị tương xứng của (x) và (y) nhằm tìm cực hiếm của biểu thức đó.

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& x(x^2 - m y) - x^2left( x m + m y ight) + y m (x^2- m x) cr & = x.x^2 + x.( - y) + ( - x^2).x + ( - x^2).y + y.x^2 + y.( - x) cr & = m x^3- m xy m - m x^3- m x^2y m + m yx^2 - m yx cr & = left( x^3 - x^3 ight) + left( - xy - yx ight) + left( - x^2y + yx^2 ight) cr & = - 2xy cr )

Với (x = dfrac12, y = -100) biểu thức có mức giá trị là (-2 . dfrac12 . (-100) = 100).

Xem thêm: Sgk Toán 7 Tập 1 Hình Học - Sách Giáo Khoa Toán 7 Tập 1

edingsport.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 700 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp edingsport.net


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng edingsport.net. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


giữ hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.