Lưu ý:Trong thực hành, ta thường cộng, trừ, nhân hai số thập phân theo luật lệ veef giá bán trị tuyệt vời và về dấu tương tự như như đối với số nguyên.
Bạn đang xem: Bài 20 trang 15 sgk toán 7 tập 1

*

Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 4: giá bán trị tuyệt đối hoàn hảo của một vài hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân - rèn luyện (trang 15-16) khác • Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 1) trong số khẳng định... • Giải bài xích 18 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính:a)(-5,17 -... • Giải bài bác 19 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Với bài bác tập: Tính... • Giải bài đôi mươi trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính nhanh:a)(6,3 +... • Giải bài bác 21 rèn luyện trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) trong các phân số sau... • Giải bài bác 22 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 chuẩn bị xếp các số hữu... • Giải bài xích 23 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 phụ thuộc vào tính chất... • Giải bài bác 24 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Áp dụng tính chất các... • Giải bài bác 25 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài xích 26 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1 Sử dụng máy tính xách tay bỏ...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ nam nữ giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
Bài 4: giá bán trị tuyệt đối hoàn hảo của một vài hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân - rèn luyện (trang 15-16)
• Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 18 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 19 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài trăng tròn trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 21 luyện tập trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 22 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 23 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 24 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 25 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 26 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Collect Là Gì ? (Từ Điển Anh (Từ Điển Anh

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: những thống kê Chương 3: quan hệ giới tính giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số