Và công thức: ( sqrt A^2=|A|)=(left{eginmatrix A trường hợp Age0\ -A giả dụ Ađể rút gọn gàng biểu thức :

Giải:

a)( sqrtfrac2a3. sqrtfrac3a8)=( ​​sqrt frac2a3. frac3a8= sqrtfrac6a^224= sqrtfrac a^2 4= fraca2= fraca2)( Vì(a ge 0))

b)( sqrt13a. sqrtfrac52a)=(sqrt13a.frac52a = sqrt676=26)( do a > 0)

c)( sqrt5a.sqrt45a-3a )=(sqrt5a.45a -3a = sqrt225a^2- 3a = 15|a| -3a = 15a -3a = 12a). ( vì(a ge 0;))

d)((3-a)^2 - sqrt0,2.sqrt180a^2.)

=(( 3-a) ^2 - sqrt0,2.180 a^2= ( 3-a)^2 - sqrt36a^2= ( 3-a)^2 - 6|a| =9 -6a + a^2- 6 |a|)

+ Nếu(a ge 0;)thì |a| = a và(( 3-a)^2 - sqrt0,2.sqrt180a^2=9 + a^2- 12a)

+ giả dụ a(( 3-a)^2 - sqrt0,2.sqrt180a^2=9 + a^2)
Bạn đang xem: Bài 20 trang 15 sgk toán 9 tập 1

Tags Giải bài trăng tròn trang 15 SGK Toán 9 tập 1 Rút gọn những biểu thức sau:
bài trước bài sau

Có thể bạn quan tâm


Giải bài 17 trang 14 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1


Giải bài bác 18 trang 14 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1


bài xích trước

Giải bài bác 19 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1


bài xích sau

Giải bài bác 21 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1


Giải bài 22 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1


Giải bài 23 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1


Giải bài xích 24 trang 15- Sách giáo khoa Toán 9 tập 1


Giải bài xích 25 trang 16 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
gmail.com

contact

ra mắt


Về chúng tôi Điều khoản thỏa thuận hợp tác sử dụng thương mại & dịch vụ thắc mắc thường gặp

lịch trình học


hướng dẫn bài xích tập Giải bài bác tập Phương trình chất hóa học tin tức tuyển sinh Đố vui
gmail.com


*

*

Xem. Đặt câu hỏi. Trả lời.
*
links với Facebook
*
links với Google
hoặc
Ghi lưu giữ Quên mật khẩu?
Đăng Nhập


Xem thêm: Một Số Bài Toán Về Đại Lượng Tỉ Lệ Thuận Lớp 7, Một Số Bài Toán Về Đại Lượng Tỉ Lệ Thuận

chưa tồn tại tài khoản?Đăng cam kết ngay!