e)( left{ eginalign và 0,3x+0,5y=3 \ & 1,5x-2y=1,5 \ endalign ight. )
Bạn đang xem: Bài 20 trang 19 sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn:

Xem lại bí quyết giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số trang 18/SGK Toán 9 tập 2.

a)

Cộng từng vế của hệ phương trình, ta được phương trình:((3x+y)+(2x-y)=3+7Leftrightarrow 5x=10)

Do đó, hệ phương trình new là:

(eginaligned & left{ eginaligned và 5x=10 \ và 2x-y=7 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned & x=2 \ & 2x-y=7 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned và x=2 \ & y=-3 \ endaligned ight. \ endaligned )

Vậy nghiệm của hệ phương trình là((2;-3))

b)

Trừ từng vế của hệ phương trình, ta được:( left( 2x+5y ight)-left( 2x-3y ight)=8-0Leftrightarrow 8y=8 )

Do đó, hệ phương trình mới là:

(eginaligned và left{ eginaligned và 8y=8 \ & 2x+5y=8 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & y=1 \ & 2x+5y=8 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned & y=1 \ & x=dfrac32 \ endaligned ight. \ endaligned )

Vậy nghiệm của hệ phương trình là(left( dfrac32;1 ight) )

c) Nhân nhì vế của phương trình 2 cùng với 2 ta được phương trình(4x+2y=8)

Ta bao gồm hệ phương trình mới:

(left{ eginaligned & 4x+3y=6 \ & 4x+2y=8 \ endaligned ight. )

Trừ từng vế của hệ phương trình, ta được:(y=-2)

Do vậy, ta bao gồm hệ phương trình

(eginaligned & left{ eginaligned & y=-2 \ và 4x+3y=6 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & y=-2 \ và 4x-6=6 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & y=-2 \ & x=3 \ endaligned ight. \ endaligned )

Vậy nghiệm của hệ phương trình là( left( 3;-2 ight) )

d) Nhân nhì vế của phương trình đầu tiên với 2 ta được:(4x+6y=-4)

Nhân hai vế của phương trình máy hai cùng với 3 ta được:(9x-6y=-9)

Ta có hệ phương trình:

(left{ eginaligned và 4x+6y=-4 \ và 9x-6y=-9 \ endaligned ight. )

Cộng từng vế của hệ phương trình, ta được:(13x=-13)

Do vậy, ta bao gồm hệ phương trình mới:

(eginaligned và left{ eginaligned & 13x=-13 \ & 2x+3y=-2 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & x=-1 \ & 2x+3y=-2 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned & x=-1 \ & -2+3y=-2 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned & x=-1 \ & y=0 \ endaligned ight. \ endaligned)

Vậy nghiệm của hệ là((-1;0))

e)

Nhân cả nhị vế của hệ phương trình trước tiên với 10 ta được:(3x+5y=30)

Nhân cả hai vế cảu hệ phương trình thứ hai với 2 ta được:(3x -4y=3)

Ta gồm hệ phương trình:

(eginaligned & left{ eginaligned & 3x+5y=30 \ & 3x-4y=3 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned & 9y=27 \ & 3x-4y=3 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned & y=3 \ và 3x-12=3 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & x=5 \ & y=3 \ endaligned ight. \ endaligned)

Vậy nghiệm của hệ phương trình là ((5;3))

Chú ý: Với các hệ phương trình có thông số là số thập phân hoặc phân số nên biến đổi các phương trình để đưa về hệ phương trình có hệ số nguyên nhằm tránh nhầm lẫn trong quá trình giải.

 


Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 4: Giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số khác • Giải bài trăng tròn trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải các hệ phương... • Giải bài bác 21 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải các hệ phương... • Giải bài 22 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải những hệ phương... • Giải bài xích 23 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải hệ phương... • Giải bài bác 24 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải các hệ phương... • Giải bài 25 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Ta biết rằng: Một đa... • Giải bài bác 26 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 2 xác minh a và b để... • Giải bài xích 27 trang đôi mươi – SGK Toán lớp 9 tập 2 bằng phương pháp đặt ẩn...


Xem thêm: Giải Bài 39 Trang 19 Sgk Toán 8 Tập 1 9, Giải Bài 39 Trang 19

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình ước - Hình học tập 9