- Tìm đơn thức đồng dạng phụ thuộc định nghĩa: Hai 1-1 thức đồng dạng là hai đơn thức có thông số khác ko và bao gồm cùng phần biến.

- Để cùng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cùng (hay trừ) những hệ số cùng nhau và giữ nguyên phần biến.
Bạn đang xem: Bài 20 trang 36 sgk toán 7 tập 2

Lời giải bỏ ra tiết

Có vô số các đơn thức đồng dạng với đối kháng thức ( - 2x^2y) gồm dạng: (k.x^2y) (với (k) tùy ý khác (0)) 

Chọn ba đối kháng thức đồng dạng cùng với ( - 2x^2y) là:

(5x^2y;,,,dfrac23x^2y;,, - dfrac13x^2y) 

Tổng cả bốn solo thức sẽ là :

(eqalign & - 2x^2y + 5x^2y + ,,2 over 3x^2y + ,left( , - 1 over 3x^2y ight) cr và = left< - 2 + 5 + 2 over 3 + left( - 1 over 3 ight) ight>x^2y cr & = left< - 6 over 3 + 15 over 3 + 2 over 3 + left( - 1 over 3 ight) ight>x^2y cr và = 10 over 3x^2y cr )


Mẹo tra cứu đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + edingsport.net"Ví dụ: "Bài đôi mươi trang 36 SGK Toán 7 tập 2 edingsport.net"
Bài giải tiếp theo
Bài 21 trang 36 SGK Toán 7 tập 2
Bài 22 trang 36 SGK Toán 7 tập 2
Bài 23 trang 36 SGK Toán 7 tập 2
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài bác 4 - Chương 4 – Đại số 7
Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài xích 4 - Chương 4 – Đại số 7
Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài 4 - Chương 4 – Đại số 7
Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 4 - Chương 4 – Đại số 7
Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài 4 - Chương 4 – Đại số 7
Trả lời thắc mắc 1 bài 4 trang 33 SGK Toán 7 Tập 2
Trả lời thắc mắc 3 bài 4 trang 34 SGK Toán 7 Tập 2

Video liên quan


Toán lớp 7: Đơn thức đồng dạng


Bài 4: Đơn thức đồng dạng


Toán lớp 7: Đơn thức


Bài 3: Đơn thức


Toán lớp 7: quý hiếm của một biểu thức đại số


Toán lớp 7: định nghĩa về biểu thức đại số


Toán lớp 7: Đa thức


Toán lớp 7: Cộng, trừ nhiều thức


Tải sách tham khảo


*

Trọn bộ sách giáo khoa toán 7 tập 1,2


Tải về· 39,9K
*

Nâng cao và phát triển toán 7 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 22K
*

Bộ sách bài xích tập toán 7 tập 1 tập 2


Tải về· 19,9K
*

Bài tập cải thiện và một vài chuyên đề toán 7


Tải về· 15,8K
*

Nâng cao và trở nên tân tiến toán 7 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 12K

100 đề ôn thi toán lớp 7 học tập kỳ 2


Tải về· 11,3K

45 bộ Đề bài bác Tập Trắc Nghiệm Toán 7


Tải về· 8,97K

108 bài xích toán chọn lọc lớp 7


Tải về· 8,65K

Bài giải liên quan


Lý thuyết về 1-1 thức đồng dạng.
Bài 15 trang 34 SGK Toán 7 tập 2
Bài 16 trang 34 SGK Toán 7 tập 2
Bài 17 trang 35 SGK Toán 7 tập 2
Bài 18 trang 35 SGK Toán 7 tập 2
Bài 19 trang 36 SGK Toán 7 tập 2
Bài đôi mươi trang 36 SGK Toán 7 tập 2
Bài 21 trang 36 SGK Toán 7 tập 2
Bài 22 trang 36 SGK Toán 7 tập 2
Bài 23 trang 36 SGK Toán 7 tập 2
Đề kiểm tra 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 4 - Chương 4 – Đại số 7
Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài xích 4 - Chương 4 – Đại số 7
Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài 4 - Chương 4 – Đại số 7
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài bác 4 - Chương 4 – Đại số 7
Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài xích 4 - Chương 4 – Đại số 7
Trả lời thắc mắc 1 bài xích 4 trang 33 SGK Toán 7 Tập 2
Trả lời thắc mắc 3 bài 4 trang 34 SGK Toán 7 Tập 2
Trả lời thắc mắc 2 bài 4 trang 33 SGK Toán 7 Tập 2

Bài học tập liên quan


Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số
Bài 2. Bảng "tần số" những giá trị của vết hiệu
Bài 3. Biểu đồ
Bài 4. Số vừa phải cộng
Bài 1. định nghĩa về biểu thức đại số
Bài 2. Quý giá của một biểu thức đại số
Bài 3. Đơn thức
Bài 4. Đơn thức đồng dạng
Bài 5. Đa thức
Bài 6. Cộng, trừ nhiều thức
Bài 7. Đa thức một biến
Bài 8. Cộng, trừ nhiều thức một biến
Bài 9. Nghiệm của đa thức một biến
Ôn tập chương III: Thống kê
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đại số 7
Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Chương 3 – Đại số 7
Đề đánh giá 15 phút - Chương 4 - Đại số 7
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đại số 7

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Compound Annual Growth Rate Là Gì ? Ý Nghĩa Của Cagr Trong Kinh Tế

Từ khóa