Bài 21 trang 12 sgk toán 8 tập 1 được giải bởi vì ĐọcTàiLiệu giúp cho bạn nắm được biện pháp làm và tìm hiểu thêm đáp án bài xích 21 trang 12 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1.

Bạn đang xem: Bài 21 sgk toán 8 tập 1 trang 12


Bạn tìm kiếm tài liệu giải đáp giải bài xích 21 trang 12 SGK Toán 8 tập 1? không đề xuất tìm nữa…

Những nội dung sau đây không chỉ giúp đỡ bạn biết được phương pháp làm, tham khảo đáp án… nhưng còn hỗ trợ bạn ôn tập để chũm vững các kiến thức toán 8 bài bác 3 đã làm được học bên trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài bác 21 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Viết những đa thức sau bên dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) (9x^2 – 6x + 1); b) ((2x + 3y)^2+ 2 . (2x + 3y) + 1)

Hãy nêu một đề bài tương tự.

» Bài tập trước: Bài trăng tròn trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 21 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn bí quyết làm

Áp dụng bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu.

Xem thêm: Wps (Push Button) Là Gì Và Cách Sử Dụng Nút Wps Trên Modem Wifi Để Làm Gì

(left( A + B right)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

(left( A – B right)^2 = A^2 – 2AB + B^2)

Bài giải bỏ ra tiết

Dưới đó là các cách giải bài xích 21 trang 12 SGK toán tập 1 để chúng ta tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) (9x^2-6x + 1 = left( 3x right)^2-2.3x.1 + 1^2 = left( 3x-1 right)^2)

Hoặc

(9x^2-6x + 1 = 1-6x + 9x^2 = 1^2 – 2.1.3x + left( 3x right)^2 = left( 1-3x right)^2)

b) (left( 2xrm + rm 3y right)^2 + 2.left( 2x + 3y right) + 1 = left( 2x + 3y right)^2 + 2.left( 2x + 3y right).1 + 1^2)

Đặt (A=2x+3y; B=1)

Khi đó nhiều thức được viết lại như sau:

(left( 2x + 3y right)^2 + 2.left( 2x + 3y right).1 + 1^2) (= A^2 + 2AB + B^2 = left( A + B right)^2)

Hay:

(left( 2xrm + rm 3y right)^2 + 2.left( 2x + 3y right) + 1)

(= left( 2x + 3y right)^2 + 2.left( 2x + 3y right).1 + 1^2)

(= left< left( 2xrm + rm 3y right) + 1 right>^2 = left( 2xrm + rm 3y + 1 right)^2)

Đề bài bác tương tự. Chẳng hạn:

(1 + 2left( x + 2y right) + left( x + 2y right)^2)

(4x^2-12x + 9…)

Giải bài bác tập khác

*

Nội dung bên trên đã khiến cho bạn nắm được cách làm cho và đáp án bài bác 21 trang 12 sgk toán 8 tập 1. Muốn rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu đang là người sát cánh đồng hành giúp chúng ta học tốt môn học tập này.