(dfrac-1435;,,dfrac-2763;,, dfrac-2665;,, dfrac-3684;,, dfrac34-85)

b) Viết tía phân số cùng màn biểu diễn số hữu tỉ(dfrac-37)
Bạn đang xem: Bài 21 trang 15 sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn: Ý a)

Thu gọn những phân số về dạng tối giản để tìm các phân số cùng biểu diễn một số hữu tỉ

Bài giải

a)

Ta có:(dfrac-1435= dfrac-14 : 735 : 7= dfrac-25)

(dfrac-2665= dfrac-26 : 1365 : 13= dfrac-25)

(dfrac34-85 = dfrac34 : 17-85 : 17 = dfrac2-5 = dfrac-25)

Vậy những phân số(dfrac-1435;,, dfrac-2665;,, dfrac34-85)cùng biểu diễn một số hữu tỉ.

Ta có:(dfrac-2763= dfrac-27 : 963 : 9=dfrac-37)

(dfrac-3684= dfrac-36 : 1284 : 12=dfrac-37)

Vậy những phân số(dfrac-2763)và(dfrac-3684)cùng biểu diễn một số hữu tỉ.

b) bố cách viết của số hữu tỉ(dfrac-37)là:(dfrac-37 = dfrac-614 = dfrac9-21 = dfrac-1535)

 

 


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài xích 4: giá chỉ trị hoàn hảo của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - rèn luyện (trang 15-16) khác • Giải bài bác 17 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 1) trong các khẳng định... • Giải bài bác 18 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính:a)(-5,17 -... • Giải bài xích 19 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Với bài bác tập: Tính... • Giải bài trăng tròn trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính nhanh:a)(6,3 +... • Giải bài xích 21 luyện tập trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) trong số phân số sau... • Giải bài 22 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 chuẩn bị xếp những số hữu... • Giải bài xích 23 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 phụ thuộc vào tính chất... • Giải bài bác 24 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Áp dụng đặc điểm các... • Giải bài bác 25 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1 Sử dụng máy vi tính bỏ...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ tình dục giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
Bài 4: giá chỉ trị tuyệt vời nhất của một vài hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân - luyện tập (trang 15-16)
• Giải bài bác 17 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 18 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 19 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 20 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 21 luyện tập trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 22 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 23 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 24 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 25 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 26 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1


Xem thêm: 5 Ví Dụ Về Khung Nghiên Cứu Là Gì ? Các Bước Xây Dựng Khung Lý Thuyết

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song Chương 2: Hàm số cùng đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê lại Chương 3: quan hệ tình dục giữa các yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số