(eqalign& ,,left( 3x - 2 ight)left( 4x + 5 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left< matrix3x - 2 = 0 hfill cr 4x + 5 = 0 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrix3x = 2 hfill cr 4x = - 5 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrixx = dfrac23 hfill cr x = dfrac-54 hfill cr ight. cr )

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm (S = left dfrac23;dfrac-54 ight \).

Bạn đang xem: Bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2


LG b.

((2,3x - 6,9)(0,1x + 2) = 0);

Phương pháp giải:

Áp dụng cách thức giải phương trình tích:

( A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Lời giải chi tiết:

(eqalign& ,,left( 2,3x - 6,9 ight)left( 0,1x + 2 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left< matrix2,3x - 6,9 = 0 hfill cr 0,1x + 2 = 0 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrix2,3x = 6,9 hfill cr 0,1x = - 2 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrixx = 6,9:2,3 hfill cr x = left( - 2 ight):0,1 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrixx = 3 hfill cr x = - trăng tròn hfill cr ight. cr )

Vậy phương trình tất cả tập phù hợp nghiệm (S = 3;-20\)


LG c.

(left( 4x + 2 ight)left( x^2 + 1 ight) = 0);

Phương pháp giải:

Áp dụng cách thức giải phương trình tích:

( A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Lời giải đưa ra tiết:

Vì (x^2 ge 0) với mọi (x inmathbb R).

Do kia (x^2 + 1 ge 1) với phần đa (x inmathbb R)

(eqalign& left( 4x + 2 ight)left( x^2 + 1 ight) = 0 cr & Leftrightarrow 4x + 2 = 0,,( extVì x^2 + 1ge 1 ) cr & Leftrightarrow 4x = - 2 cr & Leftrightarrow x = left( - 2 ight):4 cr & Leftrightarrow x = - 1 over 2 cr )

Vậy phương trình tất cả tập hòa hợp nghiệm (S = left dfrac-12 ight \).


LG d.

Xem thêm: Tennis Elbow Là Gì - Hội Chứng Tennis Elbow

((2x + 7)(x - 5)(5x + 1) = 0);

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp giải phương trình tích:

( A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0) hoặc (B(x) = 0.)

Lời giải chi tiết:

(eqalign& ,,left( 2x + 7 ight)left( x - 5 ight)left( 5x + 1 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left< matrix2x + 7 = 0 hfill cr x - 5 = 0 hfill cr 5x + 1 = 0 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrix2x = - 7 hfill cr x = 5 hfill cr 5x = - 1 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrixx = dfrac - 72 hfill cr x = 5 hfill cr x = dfrac - 15 hfill cr ight. cr )

Vậy phương trình gồm tập nghiệm là (S = left dfrac-72;5;dfrac-15 ight \) 

edingsport.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 trên 280 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp edingsport.net


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện edingsport.net. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net giữ hộ các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.