Tính khoảng tầm cách(AB) thân hai mũi của compa trên hình 42, biết rằng(C) là trung điểm của(OA,, D) là trung điểm của(OB) và(CD = 3cm.)

*
Bạn đang xem: Bài 21 trang 79 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn: thực hiện định nghĩa con đường trung bình.

Định nghĩa: Đường mức độ vừa phải của tam giác là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhì cạnh của tam giác

Bài giải

Ta có:(CO = CA) (giả thiết) (DO = DB)(giả thiết)(Rightarrow CD)là đường trung bình của(ΔOAB)Mà(CD = dfracAB2)(Rightarrow AB = 2CD = 2.3 = 6cm)


*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài 4: Đường vừa đủ của tam giác, của hình thang khác • Giải bài 20 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x)trên... • Giải bài bác 21 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính khoảng... • Giải bài xích 22 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 đến hình 43. Chứng minh... • Giải bài 23 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x)trên... • Giải bài 24 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 nhì điểm(A)... • Giải bài 25 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Hình thang(ABCD) có...


Xem thêm: Thuglife Là Gì ? Phong Trào Thug Life Của Giới Trẻ Ra Sao

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn - Hình học tập 8