Hướng dẫn giải bài xích §3. Các góc tạo bởi vì một đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng, chương I – Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài bác 21 22 23 trang 89 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần hình học có trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học viên học tốt môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 21 trang 89 sgk toán 7 tập 1

Lý thuyết

1. Góc so le trong, góc đồng vị

*

Hai cặp góc so le trong: (widehat A_1) cùng (widehat B_3); (widehat A_2) với (widehat B_4.)

Bốn cặp góc đồng vị: (widehat A_1)và (widehat B_1); (widehat A_2)và (widehat B_2); (widehat A_3)và (widehat B_3);(widehat A_4)và (widehat B_2)

2. Tính chất

Nếu đường thẳng $c$ cắt hai tuyến phố thẳng $a$ và $b$, trong những góc chế tác thành có một cặp góc so le trong cân nhau thì:

a. Nhị góc so le trong còn sót lại bằng nhau.

b. Nhì góc đồng vị bởi nhau.

Dưới đây là Hướng dẫn phần vấn đáp các thắc mắc có trong bài học cho các bạn tham khảo. Chúng ta hãy hiểu kỹ câu hỏi trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 88 sgk Toán 7 tập 1

Vẽ mặt đường thẳng (xy) cắt hai tuyến đường thẳng (zt) với (uv) tại (A) và (B).

a) Viết tên hai cặp góc so le trong.

b) Viết tên tứ cặp góc đồng vị.

Trả lời:

Ta có hình vẽ:

*

a) nhị cặp góc so le trong là: (widehat zAB) với (widehat vBA); (widehat tAB) cùng (widehat uBA)

b) tư cặp góc đồng vị là:

(widehat xAz) cùng (widehat ABu)

(widehat BAz) và (widehat yBu)

(widehat xAt) và (widehat ABv)

(widehat tAB) và (widehat vBy)

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 88 sgk Toán 7 tập 1

Trên hình (13) fan ta mang lại (widehat A_4 = widehat B_2 = 45^o)

a) Hãy tính (widehat A_1;widehat B_3)

Gợi ý: chú ý các cặp góc kề bù

b) Hãy tính (widehat A_2;widehat B_4)

Gợi ý: chăm chú các cặp góc đối đỉnh

c) Hãy viết tên bố cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng

*

Trả lời:

a) (widehat A_1 + widehat A_4 = 180^o) (hai góc kề bù)

( Rightarrow widehat A_1 = 180^o – widehat A_4 = 180^o – 45^o = 135^o)

(widehat B_2 + widehat B_3 = 180^o) (hai góc kề bù)

( Rightarrow widehat B_3 = 180^o – widehat B_2 = 180^o – 45^o = 135^o)

b) (widehat A_2 = widehat A_4 = 45^o) (hai góc đối đỉnh)

(widehat B_2 = widehat B_4 = 45^o) (hai góc đối đỉnh)

c) (widehat B_3 = widehat B_1 = 135^o) (hai góc đối đỉnh)

(widehat A_3 = widehat A_1 = 135^o) (hai góc đối đỉnh)

Ba cặp góc đồng vị còn lại:

(egingatheredwidehat A_1 = widehat B_1 = 135^o hfill \widehat A_4 = widehat B_4 = 45^o hfill \widehat A_3 = widehat B_3 = 135^o hfill \endgathered )

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài 21 22 23 trang 89 sgk toán 7 tập 1. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

edingsport.net trình làng với các bạn đầy đủ phương thức giải bài bác tập phần hình học 7 kèm bài giải đưa ra tiết bài 21 22 23 trang 89 sgk toán 7 tập 1 của bài bác §3. Các góc tạo bởi vì một đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng vào chương I – Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập chúng ta xem bên dưới đây:

*

1. Giải bài xích 21 trang 89 sgk Toán 7 tập 1

Xem hình 14 rồi điền vào vị trí trống (…) trong các câu sau:

a) $widehatIPO$ cùng $widehatPOR$ là một cặp góc …

b) $widehatOPI$ và $widehatTNO$ là một trong những cặp góc …

c) $widehatPIO$ và $widehatNTO$ là 1 trong những cặp góc …

d) $widehatOPR$ cùng $widehatPOI$ là một trong …

*

Bài giải:

a) $widehatIPO$ và $widehatPOR$ là 1 trong cặp góc so le trong.

b) $widehatOPI$ cùng $widehatTNO$ là một cặp góc đồng vị.

c) $widehatPIO$ cùng $widehatNTO$ là một trong cặp góc đồng vị.

d) $widehatOPR$ cùng $widehatPOI$ là một trong cặp góc so le trong.

2. Giải bài xích 22 trang 89 sgk Toán 7 tập 1

a) Vẽ lại hình 15.

b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại.

c) Cặp góc $A_1$, $B_2$ cùng cặp góc $A_4$, $B_3$ được gọi là nhị cặp góc trong cùng phía. Tính:

$A_1$ + $B_2$; $A_4$ + $B_3$

*

Bài giải:

a) Vẽ lại hình:

*
b) $A_2$ = $A_4$ = $40^0$

$A_3$ = $A_1$ = $180^0$ – $40^0$ = $140^0$

$B_2$ = $B_4$ = $40^0$

$B_3$ = $B_1$ = $180^0$ – $40^0$ = $140^0$

c) Ta có:

$A_1$ + $B_2$ = $140^0$ + $40^0$ = $180^0$

$A_4$ + $B_3$ = $40^0$ + $140^0$ = $180^0$

3. Giải bài xích 23 trang 89 sgk Toán 7 tập 1

Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.

Xem thêm: Giải Bài 47 Trang 127 Sgk Toán 7 Tập 1 27 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 47 Trang 127 Toán 7 Tập 1

*

Bài giải:

Hình ảnh của mẫu thang mang lại ta thấy một biện pháp trực quan những cặp góc so le trong cũng tương tự các cặp góc đồng vị.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài xích 21 22 23 trang 89 sgk toán 7 tập 1!