(0,3; ,,dfrac-56; ,, -1dfrac23; ,, dfrac413;,, 0;,, -0,875.)
Bạn đang xem: Bài 22 trang 16 sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn: Đổi những phân số ra số thập phân rồi so sánh và sắp xếp theo thứ tự béo dần.

Bài giải

Ta có:(dfrac-56= -0,8(3))

( -1dfrac23 = dfrac-53 = -1,6(6))

(dfrac413 = 0,3076)

Mà(-1,6(6)

(Rightarrow -1dfrac23


*

Tham khảo lời giải các bài tập bài xích 4: giá chỉ trị hoàn hảo của một trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - rèn luyện (trang 15-16) khác • Giải bài bác 17 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 1) trong những khẳng định... • Giải bài 18 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính:a)(-5,17 -... • Giải bài bác 19 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Với bài tập: Tính... • Giải bài đôi mươi trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính nhanh:a)(6,3 +... • Giải bài bác 21 luyện tập trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) trong số phân số sau... • Giải bài xích 22 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 chuẩn bị xếp các số hữu... • Giải bài 23 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 phụ thuộc tính chất... • Giải bài bác 24 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Áp dụng tính chất các... • Giải bài 25 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1 Sử dụng máy vi tính bỏ...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giới tính giữa các yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
Bài 4: giá bán trị tuyệt vời của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân - luyện tập (trang 15-16)
• Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 18 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 19 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài đôi mươi trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 21 luyện tập trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 22 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 23 rèn luyện trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 24 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 25 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1


Xem thêm: Giải Toán 7 Bài 6: Cộng Trừ Đa Thức Lớp 7 Bài 6: Cộng, Trừ Đa Thức

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song Chương 2: Hàm số cùng đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê Chương 3: quan hệ giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số