Áp dụng quy tắc biến hóa dấu để các phân thức có cùng mẫu mã thức rồi có tác dụng tínhcộng phân thức:

a)(dfrac2x^2 - xx - 1 + dfracx + 11 - x + dfrac2 - x^2x - 1;)

b)(dfrac4 - x^2x - 3 + dfrac2x - 2x^23 - x + dfrac5 - 4xx - 3;)
Bạn đang xem: Bài 22 trang 46 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn:

(A = -(-A),) ví dụ((x - 2) = -<-(x - 2)> = -(2 - x) )

Bài giải

a)(dfrac2x^2 - xx - 1 + dfracx + 11 - x + dfrac2 - x^2x - 1)

(=dfrac2x^2 - xx - 1 + dfrac-(x + 1)x - 1 + dfrac2 - x^2x - 1)

(= dfrac(2x^2 - x) + <-(x + 1)> + (2 - x^2)x - 1 )

(= dfrac2x^2 - x - x - 1 + 2 - x^2x - 1 )

(= dfracx^2 - 2x + 1 x - 1 )

(= dfrac(x - 1)^2 x - 1 = x - 1)

b)(dfrac4 - x^2x - 3 + dfrac2x - 2x^23 - x + dfrac5 - 4xx - 3)

(= dfrac4 - x^2x - 3 + dfrac-(2x - 2x^2)x - 3 + dfrac5 - 4xx - 3)

(= dfrac(4 - x^2) + <-(2x - 2x^2)> + (5 - 4x)x - 3 )

(= dfrac4 - x^2 - 2x + 2x^2 + 5 - 4xx - 3 )

(= dfracx^2 - 6x + 9x - 3 )

(= dfrac(x - 3)^2x - 3 = x - 3)

 


Xem đoạn phim bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 5: Phép cộng các phân thức đại số khác • Giải bài 21 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 thực hiện các phép... • Giải bài 22 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Áp dụng nguyên tắc biến... • Giải bài bác 23 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Làm các phép tính... • Giải bài 24 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Một bé mèo đuổi bắt...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như - Hình học tập 8
bài trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
• Giải bài xích 21 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 22 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 23 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 24 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài tập Môn thiết bị Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài 32 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 23 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 32 Trang 23 Sgk Toán 8 Tập 2

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12